Kerstmis,

welke betekenis heeft het feest voor u en voor mij? Nu we ons weer langzaam voorbereiden op Kerstmis vraag ik me af: wat betekent dit feest waar zoveel mensen zo veel betekenis aan hechten? Ik heb het antwoord niet meteen paraat en kijk terug. Mijn eigen kleine...

In de Kerktuin

Voordat de kerktuin in winterrust gaat, is er veel werk aan de winkel. De bollen moeten de grond in. We hebben er dit jaar weer flink wat gekregen en zijn met het hele tuinteam uren bezig geweest die te planten. Het belooft dus weer een kleurig voorjaar te worden in...

Nieuwjaarsconcert

  Het nieuwe jaar hopen we weer te kunnen beginnen met een muzikale middag. Het concept vindt goede weerklank, zowel bij het publiek als bij de musici. Een goede reden om in het komende jaar op dezelfde leest een middag te organiseren. Muziek voor iedereen door...

Nicaragua

In een vogelvlucht deel ik graag weer iets mee van ons reilen en zeilen in Nicaragua en van ons gemeenschapshuis waar ik leef met zes personen die een intellectuele beperking hebben. Onze inspiratiebron is de internationale organisatie ‘De Ark’, die mensen met en...

Holy sh*t

Dit is denk ik de meest gewaagde titel van een column tot nu toe, maar hij blijkt wel terecht. Eind oktober hadden we een genoeglijk muzikaal samenzijn, nog eenmaal in de ‘oude samenstelling’ met Irene, Michiel en Wilfred. We hebben stukken gespeeld op piano (ik niet...

Foto-expositie Theo Scholtes

LAUSATO SI ‘Allerhoogste, almachtige, algoede Heer, U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening . . . Geloofd zijt Gij, mijn Heer.’ Theo Scholtes was voorganger in de Regenboog. In zijn vrije tijd is hij een gepassioneerd fotograaf. Zijn Franciscaanse...

Van kracht zijnde Coronamaatregelen

Op basis van de regels die in de persconferentie van 12 november gegeven zijn, zullen vanaf heden tot nader bericht ( o.a.van PKN/RK) de volgende regels in de Regenboog in acht genomen worden. ALGEMEEN: · Voordat je komt: We houden ons aan de algemene regels: blijf...

50 jaar jubileum in beeld: doe je mee?

Sinds 5 september vieren we dat we als Regenboog 50 jaar bestaan. Sindsdien hebben er al een aantal speciale jubileum-activiteiten plaatsgevonden: o.a. onze feestelijke startviering, de komst van de Zandtovenaar en ook “Maal met een verhaal”. En binnenkort...

Kindertehuis Nos Kasita

Al verscheidene keren hebben een paar vrijwilligers voor de kerst jam en koek verkocht waarvan de opbrengst voor 100% naar het kindertehuis Nos Kasita gaat in Paramaribo. Nos Kasita is een kinderhuis dat is opgericht door Mevrouw Dakriet (tante Lottie), ongeveer 20...

Bovenwijksjongerenwerk

Dit seizoen experimenteren we ook met bovenwijksjongerenwerk (samen met de Leidse Binnenstadsgemeente, de Ontmoeting, Leiden Zuid-West en de Marekerk). Er worden gedurende het jaar een aantal gezellige activiteiten georganiseerd (bowlen, spelletjesavond, kerstquiz...