(AKM) Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

Kernbestuur

Leden

Dhr. J. Vis (vz. AKM)
Dhr. H. Gombert (vz. Stichting Beheer)
Mw. S. Jukema (vz Wijkkerkenraad)
(vvz Vicariaat)
Mw. M.J. Buitenwerf-van der Molen (ds.)
Mw. W. Hoogendoorn (past.werk.)

Mw. W. Menken (penm.)
Zonnebloem 54 2317 LM
E-mailadres: email penningmeester
secr. vacant
E-mailadres: email secretaris
Leden Stichting Beheer
Leden Vicariaat
Leden Wijkkerkenraad

IBAN NL70 INGB 0002 5811 91 tnv Alg.Kerk.Merenwijkraad

Bestuur Vicariaat Merenwijk

Mw. W. Hoogendoorn (past.werk.)
Mw. H.M. Jagtman (penm.)
(vice-vz)
Dhr. A.M.H.P. van en Besselaar (secr.)
Mw. A.M.A. Aertssen
Mw. M.S.C. van Spaandonk
Dhr. F.P.P. Visser

Pastores Team

Mw. W. Hoogendoorn (RK Vicariaat Merenwijk)
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
E-mailadres: email pst. Hoogendoorn
telefoon: 06-51980888

Prot. Gemeente Leiden
Mw. M.J. Buitenwerf-van der Molen (ds.)
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
E-maladres: email ds. Buitenwerf

Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Merenwijk

Mw. S. Jukema (Vz)
Mw. A.J.A. Rijken (scriba)
Dhr. A. Vording (diaken)
Mw. W. Menken (ouderling)
Dhr. J. Vis (ouderling)
Dhr. F. van Oosten ( Voorzitter College van Kerkrentmeesters)
Ds. M.J. Buitenwerf (predikant)
E-mailadres: scriba-wkr@kcregenboog.nl

Stichting Beheer kerkelijk centrum de Regenboog

Dhr. H. Gombers (Vz)
Dhr. W.J.M. Bots (penm)
Mw. H.W. Hoogvliet (secr)
E-mailadres: email secretaris
Dhr. J. Menken

Recent Berichten

Agenda