(AKM) Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

Mw. M.J. Buitenwerf-van der Molen (ds.)
Dhr. H.A.M. Delemarre
Mw. G.P.M. de Haan (Vz.)
Mw. W. Hoogendoorn (past.werk.)
Mw. E.M. Korbee-van Hille (secr.)
E-mailadres: email secretaris)
Mw. W. Menken (penm.)
Mw. C.H.M. Werner

Bestuur Vicariaat Merenwijk

Dhr. H.A.M. Delemarre
Pst. T. Visser (vz)
Mw. W. Hoogendoorn (past.werk.)
Mw. H.M. Jagtman (penm.)
Dhr. P.M. Paulus (vice-vz)
Mw. M.S.C. van Spaandonk
Mw. J.A.M. Weitenberg (secr)
Mw. C.H.M. Werner

Dagelijks Bestuur AKM

Voorzitter: Mw G.P.M. de Haan

 Secretaris: Mw. E.M. Korbee-van Hille
Klimroos 29; 2317 GC
E-mailadres: email secretaris

Penm. : W. Menken
Zonnebloem 54 2317 LM
E-mailadres: email penningmeester

IBAN NL70INGB0002581191 tnv  Alg.Kerk.Merenwijkraad

Pastores Team

Mw. W. Hoogendoorn (RK Vicariaat Merenwijk)
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
E-mailadres: email mw Hoogendoorn
telefoon: 06-51980888

Prot. Gemeente Leiden
Mw. M.J. Buitenwerf-van der Molen (ds.)
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
E-maladres: email ds. Buitenwerf

Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Merenwijk

Dhr. P.J. van den Broek (Vz)
Mw. E.M. Korbee – van Hille
Mw. J. Langeveld (scriba)
E-mailadres: email scriba
Mw. L.J. Tirion-Bakker

Stichting Beheer kerkelijk centrum de Regenboog

Dhr. J. Vis (Vz)
Dhr. W.J.M. Bots (penm)
Mw. H.W. Hoogvliet (secr)
E-mailadres: email secretaris
Dhr. J. Menken

Recent Berichten

Agenda