(AKM) Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

Dhr. H.A.M. Delemarre
Mw. G.P.M. de Haan (Vz)
Mw. M. Hoogervorst (past.werk.)
Mw. E.M. Korbee-van Hille (secr)
E-mailadres: email secretaris)
Dhr. B. Minne (penm.)
Mw. B. Nieuwenburg-Pfeiffer
Mw. C.H.M. Werner

Bestuur Vicariaat Merenwijk

Dhr. H.A.M. Delemarre
Pst. T. Visser (vz)
Mw. M. Hoogervorst (past.werk.)
Dhr. F.A. Jagtman (vice-vz)
Dhr. P.M. Paulus
Mw. M.S.C. van Spaandonk
Mw. J.A.M. Weitenberg (secr)
Mw. C.H.M. Werner

Dagelijks Bestuur AKM

Voorzitter: Mw G.P.M. de Haan

 Secretaris: Mw. E.M. Korbee-van Hille
Klimroos 29; 2317 GC
E-mailadres: email secretaris

Penm. :  B. Minne
Heivlinder 25; 2317 JS
E-mailadres: email penningmeester

IBAN NL70INGB0002581191 tnv  Alg.Kerk.Merenwijkraad

Pastores Team

Mw. M. Hoogervorst (RK Vicariaat Merenwijk)
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
E-mailadres: email mw Hoogervorst
telefoon: 06 205 514 58

Prot. Gemeente Leiden
vacant

Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Merenwijk

Dhr. P.J. van den Broek (Vz)
Mw. E.M. Korbee – van Hille
Mw. J. Langeveld (scriba)
E-mailadres: email scriba
Mw. L.J. Tirion-Bakker

Stichting Beheer kerkelijk centrum de Regenboog

Dhr. T. van Besselaar (secr)
E-mailadres: email secretaris
Mw. J. de Bolster-Vellenga (Vz)
Mw. H.W. Hoogvliet
Dhr. J.W. Jukema
Dhr. J. Menken
Dhr. W.J.M. Bots (penm)

Recent Berichten

Agenda