Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

oktober

zondag6Pw. Marianne Hoogervorstm.m.v. Regenboogkoor
KliederkerkDs. Mirjam Buitenwerf13:00 - 14:15u
zondag13Ds. Mirjam Buitenwerfm.m.v. Kerkorkest
zondag20
donderdag24EucharistiePst. Tjeerd Visser19:00 uur
Stilte Centrum
zondag27HervormingsdagDs. Barbara Heubeck

november

zondag3Gedachteniszondag Allerzielen Ds. Mirjam Buitenwerf
Pw. Marianne Hoogervorst
m.m.v. Regenboogkoor
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.

Bij de vieringen

Op zondag 3 november zullen we de overledenen vanuit ons geloofsgemeenschap herdenken. Met name noemen we hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Voor hen zal er een lichtje worden ontstoken door een familielid. Verder zal er ruimte zijn om alle persoonlijke familieleden die overleden zijn, te gedenken. Wilt u graag de naam van uw dierbare ook hardop laten klinken in deze viering? Schrijf dan deze naam in het intentieboek dat klaarligt voor de viering.

Voorgangers: Ds. Mirjam Buitenwerf en pastoraal werkster Marianne Hoogervorst