Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

juli

zondag17ds. Bas Schelhaas
donderdag21EucharistiePastor Dolf Langerhuizen19:00 uur
zondag24Pastor Willy Hoogendoorn
zondag31Leden geloofsgemeenschap

augustus

zondag07Pastor Willy Hoogendoorn
donderdag11EucharistiePst. Dolf Langerhuizen19:00 uur
zondag14Maria Hemelvaartds. Henk Schouten
zondag21Pw. Connie Hofschreuder
zondag28Doopdienstds. Mirjam Buitenwerf

september

zondag04Regenboogzondagds. Mirjam Buitenwerf en
Pastor Willy Hoogendoorn
14:00 uur
Regenboogzondag
zondag11Leden geloofsgemeenschap
donderdag15EucharistiePst. Dolf Langerhuizen19:00 uur
zondag18ds. Mirjam Buitenwerf
zondag25Pw. Connie Hofschreuder
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.
U kunt ook aan de collecte deelnemen via GIVT Hoe dat werkt leest u hier.
Heeft u de GIVT-app dan is dit de QR-code. Let op de code is gekoppeld per zondag: van de vrijdag voor de zondag tot en met de donderdag na de zondag. Bijv. Zondag 14 juli heeft de collecte van 12 juli tot 18 juli