Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

maart

zondag19Pastor Willy Hoogendoorn
zondag26Pastor Willy HoogendoornGesprek op Zondag

april

zondag02ds. Mirjam Buitenwerf
donderdag06Witte donderdagds. Mirjam Buitenwerf19:30u Viering van de Maaltijd
m.m.v. Regenboogkoor
vrijdag07Goede VrijdagPastor Willy Hoogendoorn19:30u
m.m.v. Regenboogkoor
zaterdag08PaaswakePastor Willy Hoogendoorn21:30u
m.m.v. Arcobaleno
zondag09Pasends. Mirjam Buitenwerfm.m.v. Regenboogkoor
zondag16Leden Geloofsgemeenschap
donderdag20EucharistiePst. Dolf Langerhuizen19:00u
Stilte Centrum
zondag23ds. M. Klokke
zondag30Pastor Willy Hoogendoorn

mei

zondag07ds. C. De Jonge
zondag14Viering van de Maaltijdds. Mirjam Buitenwerfm.m.v. Regenboogkoor
donderdag18Hemelvaart
Viering van de Maaltijd
Pst. Dolf Langerhuizen19:00u
zondag21Pw. Conny Hofschreuder
zondag28PinksterenPastor Willy Hoogendoornm.m.v.
regenboogkoor
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.
U kunt ook aan de collecte deelnemen via GIVT Hoe dat werkt leest u hier.
Heeft u de GIVT-app dan is dit de QR-code. Let op de code is gekoppeld per zondag: van de vrijdag voor de zondag tot en met de donderdag na de zondag. Bijv. Zondag 14 juli heeft de collecte van 12 juli tot 18 juli

Over de vieringen tijdens de Stille Week en Pasen 

In de Stille Week lezen we de verhalen die voorafgaan aan het verhaal over de opstanding van Jezus.  In de viering van Witte Donderdag horen we hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast en daarna met hen brood en wijn deelt. Tijdens deze viering zingt het Regenboogkoor, en delen we samen de Maaltijd; ds. Mirjam Buitenwerf zal voorgaan. Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal centraal. Ook dan zingt het Regenboogkoor (verschillende koralen uit de Matteüs Passion van J.S. Bach). Pastor Willy Hoogendoorn gaat voor. In de Paasnachtviering wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht, en klinkt het verhaal over Jezus’ opstanding. Arcobaleno zingt en Willy Hoogendoorn is de voorganger. Op de Paasmorgen lezen we over de leerlingen die op weg gaan naar Emmaüs. In deze dienst zingt het Regenboogkoor en is Mirjam Buitenwerf de voorganger.

ds. Mirjam Buitenwerf en pst. Willy Hoogendoorn