Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

maart

april

mei

geen vieringen
U kunt op YouTube-kanaal Oecumene Merenwijk onze digitale vieringen bekijken
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.

Bij de vieringen

Veertigdagenretraite via internet
Na de via internet aangeboden adventsretraite ‘zie, wat je hoort’ bieden de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen nu een digitale retraite aan gedurende de veertigdagentijd. Start was op Aswoensdag: 26 februari Als u zich aanmeldt, krijgt u elke dag een Bijbeltekst om te overwegen. Een goede en mooie manier om je voor te bereiden op Pasen.
U kunt zich aanmelden bij: www.ignatiaansbidden.org