Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

maart

zondag3Leden geloofsgemeenschap
woensdag6AswoensdagPw. M. Hoogervorst19.30 u
m.m.v. Regenboogkoor
zondag10Viering van de MaaltijdDs. M. Buitenwerfm.m.v. Regenboogkoor Avondmaalsproject
zondag17Pw. Connie Hofschreuder
zondag24Ds. Mirjam Buitenwerfm.m.v. Kerkorkest
en Astrid Delleman
zondag31Pw. Marianne Hoogervorst

april

maandag1EucharistiePst. Tjeerd Visser19.00u
Stilte Centrum
zondag7Ds. Pieter Korbee
zondag14PalmzondagPw. Marianne Hoogervorst
donderdag18Witte DonderdagPst. Theo Scholtes ofmconv19.30u
Viering van de Maaltijd
m.m.v. Regenboogkoor
vrijdag19Goede VrijdagDs. Mirjam Buitenwerf19.30u
m.m.v. Regenboogkoor
zaterdag20PaaszaterdagDs. Mirjam Buitenwerf
Pw. Connie Hofschreuder
21.30u
Vieirng van de Maaltijd
m.m.v. Arcobaleno
zondag21PasenDs. Mirjam BuitenwerfViering van de Maaltijd
m.m.v. Regenboogkoor
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.

Bij de vieringen

 Die viering is zo bijzonder omdat de kinderen met hun Palmpasenstokken in optocht door de kerk lopen. Dat herinnert ons aan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. In de Palmpasenstok kun je elemen­ten vinden uit het passieverhaal die helpen dat verhaal gemakkelijker te onthouden.

Het kruis herinnert ons aan Jezus, die aan het kruis gestorven is en ons verlost heeft.

De vrolijke kleuren van linten, snoepjes en paaseitjes herinneren ons dat de dood van Jezus niet het einde was. Maar dat Hij is opgestaan en dat wij ook met Hem zullen opstaan. Boven aan de Palmpasenstok staat de broodhaan. De haan herinnert ons aan Petrus die drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kende. Ook wij zijn wel eens niet zo dapper. Met de gedroogde druiven (de rozijnen) en het broodje vieren we dat Jezus in het avondmaal heel dichtbij wil komen.

De groene takjes herinneren ons eraan dat Jezus feestelijk door de mensen van toen en nu wordt ingehaald.