Vieringen

De zondagse vieringen beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact met de voorganger op te nemen in verband met de (gezamenlijke) voorbereiding.

DatumBeschrijvingVoorgangerBijzonderheden

maart

zondag215e van de 40dagentijdLeden geloofsgemeenschap
zondag28PalmzondagPw. Willy Hoogendoorn
ds. Mirjam Buitenwerf
maandag29VesperDs. Mirjam Buitenwerf
dinsdag30VesperPw. Willy Hoogendoorn
woensdag31VesperDs. Mirjam Buitenwerf Pw. Willy Hoogendoorn

april

Witte Donderdag01Ds. Mirjam Buitenwerf Pw. Willy Hoogendoorn19.30 u
Goede Vrijdag02KruiswegvieringDs. Mirjam Buitenwerf Pw. Willy Hoogendoorn15:00 u
zondag04PasenDs. Mirjam Buitenwerf Pw. Willy Hoogendoorn
zondag11Beloken PasenDs. Mirjam Buitenwerf
zondag18Ds. B. Schelhaas
zondag25Ds. Mirjam Buitenwerf

mei

zondag02Pw. M. Claassens
zondag09Ds. J. van den Akker
donderdag13HemelvaartPst. Dolf Langerhuizen10.00 u
zondag16Pw. Willy Hoogendoorn
zondag23PinksterenDs. Mirjam Buitenwerf
zondag30TrinitatisLeden geloofsgemeenschap

juni

zondag06SacramentsdagPw. Willy Hoogendoorn
U kunt gebruik maken van collectebonnen. Over de aanschaf leest u hier meer.
U kunt ook aan de collecte deelnemen via GIVT Hoe dat werkt leest u hier.
Heeft u de GIVT-app dan is dit de QR-code. Let op de code is gekoppeld per zondag: van de vrijdag voor de zondag tot en met de donderdag na de zondag. Bijv. Zondag 14 juli heeft de collecte van 12 juli tot 18 juli

Bij de vieringen

Kerstvieringen
We zitten in een vreemd jaar en niets lijkt sinds maart nog te gaan zoals we dat gewend zijn. En dat gaat nog even zo door, zo vermoeden we. Er mogen maar 30 mensen in een viering. Voor Kerstmis dus ook. Tot nu toe is het elke zondag zo, dat wie zich als eerste aanmeldt, welkom is in de kerk, de anderen hebben het nakijken en moeten het dan maar via computer of televisie zien.

Met Kerstmis willen we voorkomen, dat – zeg maar – alleen de happy few bij de vieringen kan zijn. We hebben daarom besloten om de kerstvieringen alleen digitaal te maken. Daar kunnen dan ook een wat groter aantal koorleden bij aanwezig zijn. We gaan echter niet twee keer een bijna gelijke kerstdienst maken. We maken naar Engels voorbeeld één dienst van lezingen en liederen, veel lezingen en heel veel liederen; plus een gewone kerstviering met opnieuw veel liederen. Zo met de nodige afwisseling hopen wij u een paar mooie, digitale kerstvieringen te kunnen aanbieden. Zodat we toch met elkaar Kerstmis kunnen vieren al is dat dan via het internet.
Wij wensen u Gezegende Kerstdagen, Zalig Kerstmis!
Mirjam Buitenwerf, Willy Hoogendoorn