De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap, dat wil zeggen: een kerk die zowel Rooms-Katholiek als Protestants is. Iedereen is welkom bij onze vieringen! En we geven in onze kerk veel aandacht aan kinderen en jongeren.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

De Regenboog organiseert diverse activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens de zondagse vieringen is er altijd creche en kindernevendienst. Los van de reguliere kerkdiensten organiseren we een Kinderkerstfeest en een aantal keer per jaar Kliederkerk (voor ouders en kinderen samen). Voor kinderen die voor het eerst aan het avondmaal / de eucharistie gaan, is er de ‘Kom aan tafel’-cursus. En natuurlijk kun je ook bij de Regenboog terecht als je je kind wilt laten dopen.
lees meer

 

 

 

Ook jongeren in de middelbareschoolleeftijd krijgen in de Regenboog veel aandacht. Er is eens in de twee, drie weken een eigen jongerenviering (buiten de schoolvakanties), we hebben een jongeren-muziekgroep, en er is in Leiden bovenwijks een programma voor jongeren. Natuurlijk kun je als jongere (met of zonder je ouders) ook in gesprek gaan met een van onze voorgangers.
Lees meer