Misa Criolla

Vijftig jaar gelden was dat volstrekt nieuw: alle teksten van de eucharistieviering in je eigen taal! De eeuwenoude traditie van het Kerklatijn werd losgelaten, de hele viering mocht in de ‘volkstaal’. Om de actieve deelname van de gelovigen te stimuleren. De...

Uit de AKM . . .

Ook in dit Bulletin maak ik u graag deelgenoot van een aantal zaken die door de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad besproken werden Ook in deze AKM vergadering viel me iets op: de persoonlijke betrokkenheid van ieder bij het wel en wee van de Regenboog en bij elkaar....

Masterplan Groene Kerk Regenboog

De projectgroep GroeneKerk Regenboog is eind 2016 opgericht met als doel duurzaamheid in de breedste zin des woords onder de aandacht te brengen binnen de geloofs-gemeenschap en tot uitvoer te brengen. Om richting te geven aan de uit te voeren activiteiten heeft de...

Nieuw kerkorkest in de Regenboog

Jongen en oud maken samen muziek. Zondag 1 juli was de primeur. Het splinternieuwe kerkorkest leverde een muzikale bijdrage van formaat aan de zondagse viering van de Regenboog in de Merenwijk. Swanette Jukema, al jarenlang bij de Regenboog betrokken, lanceerde kort...

Gouden teksten

Zondag 3 juni kwamen in de overdenking drie teksten ter sprake: Het Onze Vader, de Bergrede en het Dubbelgebod. Uit de reacties na de dienst bleek enerzijds dat het redelijk bekende teksten zijn, anderzijds dat sommige Regenbogers verrast waren wat er allemaal in de...

Misa Criolla

Het Regenboog koor zingt onder leiding van Hendrik Vonk, op zondag 7 oktober 2018 om 10 uur in de viering de Misa Criolla. Vanaf woensdag 12 september 2018 gaat het koor voor deze viering repeteren. Verder zullen wij repeteren op woensdag 19 en 26 september. De...

Origami

van Guido Tjia   Guido is opgegroeid in de Merenwijk. Van kinds af is Guido al veel met Origami bezig geweest. Een vouwkunst waaraan geen lijm te pas komt. Op de basisschool ging hij ook samen met vriendjes aan de slag. Mijn zoon, Joris, intussen 42 jaar, was als...

Ons kerkorkest

Zondag 1 juli is de primeur, dan levert ons kerkorkest een muzikale bijdrage aan de viering. We spelen voor, tijdens en na de viering enkele muziekstukken. Deze muziekstukken zijn zeer eenvoudig, waardoor iedereen die ongeveer 1 jaar muziekles heeft gehad mee kan...

Groet ten afscheid

(voorgelezen in de viering van 22 april 2018) Beste mensen, Bij mijn vertrek naar Zwaag wil ik U hartelijk dank zeggen voor de vriendschap die ik van u in de Regenboog heb mogen ontvangen. Ik heb dit als een grote steun mogen ervaren in verdrietige tijden die ook mijn...