Herstart Regenboogdis

Na een heel lange pauze mogen we jullie eindelijk weer uitnodigen om aan te schuiven bij de Regenboogdis. Op vrijdag 29 oktober gaan wij weer voor jullie koken! Om 18.00 uur gaat ons kerkrestaurant weer open voor een smakelijke en gezellige 3-gangenmaaltijd. Omdat het...

Oproep helpers Kerstfestival

Op 18 december willen we een Kerstfestival organiseren in rond de Regenboog en het Winkelcentrum de Kopermolen. Doe je mee? Wat we wel en niet kunnen uitvoeren hangt natuurlijk nog altijd af van de corona-maatregelen. Maar van groot belang is dat er veel mensen,...

Klimaatpelgrimstocht

In augustus is in Polen de Klimaatpilgrimstocht van start gegaan. Een wandeltocht naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken (waar wij als Regenboog deel van uitmaken) en Vastenactie in...

De Kerktuin bestaat 10 jaar!

Woest en leeg was het stukje grond aan de parkkant van de Regenboog niet. Er groeiden wat verwaarloosde struiken die eens per jaar door de gemeente rigoureus werden “gesnoeid” en er lag vooral heel veel zwerfvuil. Geen gezicht, vond een aantal leden van de...

Zin in ’t leven

Twee bijeenkomsten in de Regenboog voor Merenwijkers vanaf 55 jaar. Wat is voor u belangrijk in uw leven? Waar heeft u zin in? Wat geeft u energie? Wanneer voelt u zich eenzaam? Hoe gaat u om met verlies: van fysieke mogelijkheden, of van dierbare mensen om u heen?...

Gesprekskringen

In de komende tijd wil ik graag drie gespreksgroepen starten. We gaan verder met de groep ‘Bijbelse bezinning bij je thuis’, de groep die voor de zomer online bij elkaar kwam. Waarschijnlijk kunnen we nu gewoon weer bij elkaar komen in de Regenboog. Nieuwe deelnemers...

Goede doelen bij het 50 jarig jubileum

De werkgroep diaconie heeft zich, op verzoek van de AKM, gebogen over een passend goed doel en dat zijn er zelfs twee geworden! We doen mee met de sinterklaas actie van de Stichting Voor Elkaar in Leiden. Deze stichting regelt een  sinterklaascadeautje voor kinderen...

Zingen kan weer

In de Merenwijk in Leiden keert het leven terug. Na lange stilte mag het Regenboogkoor weer repeteren. De eerste repetitie was in de open lucht, in de kerktuin achter De Regenboog. De koorleden waren opgetogen. Hoewel het nog niet meeviel. Je hoort nauwelijks jezelf,...

Een maal met een verhaal

Het eeuwenoude kloosterleven inspireerde ons tot dit initiatief dat driemaal in het komende seizoen zal plaatsvinden. Net als toen, zullen we eenvoudig eten en drinken. Een kom soep en brood of een eenvoudige hoofdmaaltijd en een glas water kunnen de ‘kloosterlingen’...

50 jaar geschiedenis, vieren en leren

Enige tijd geleden kreeg ik van Tiny Lagerberg een dikke map met daarin allerlei stukken die de geschiedenis laten zien van de Regenboog. Het eerste stuk dateert van september 1968 met als titel: “Leiden zit te springen om zijn 5800 woningen”. In deze krant worden de...