Beroep is aangenomen

Nadat op 19 september het officiële beroep op dominee Mirjam Buitenwerf is uitgebracht om predikant te worden van onze geloofsgemeenschap, heeft zij op 23 september bericht dat zij het beroep aanneemt. Zij kijkt terug op een heel plezierige en geëngageerde...

Kerkorkest musiceert weer.

Het Kerkorkest gaat de viering van 25 november weer muzikaal opluisteren! Bij de primeur in juli waren de orkest- en gemeenteleden zeer enthousiast en klonk het al prachtig! Als u belangstelling heeft om mee te musiceren, dan bent u van harte welkom. De muziek is...

Nieuw initiatieritueel

Zondag 9 september de start van het nieuwe seizoen.       In de viering was extra aandacht voor de kinderen uit de oudste groep van de kindernevendienst die in het nieuwe seizoen gaan behoren tot de jongerengroep. Pastoraalwerker Marianne Hoogervorst...

Kennismaking met de kandidaat

Op de druk bezochte avond (6 september) heeft de geloofsgemeenschap kennis kunnen maken met de kandidaat die door de beroepingscommissie werd voorgesteld. Het betreft dominee Dr. Mirjam Buitenwerf – van der Molen. Voor veel aanwezigen is Mirjam een bekend...

Misa Criolla

Vijftig jaar gelden was dat volstrekt nieuw: alle teksten van de eucharistieviering in je eigen taal! De eeuwenoude traditie van het Kerklatijn werd losgelaten, de hele viering mocht in de ‘volkstaal’. Om de actieve deelname van de gelovigen te stimuleren. De...

Masterplan Groene Kerk Regenboog

De projectgroep GroeneKerk Regenboog is eind 2016 opgericht met als doel duurzaamheid in de breedste zin des woords onder de aandacht te brengen binnen de geloofs-gemeenschap en tot uitvoer te brengen. Om richting te geven aan de uit te voeren activiteiten heeft de...

Nieuw kerkorkest in de Regenboog

Jongen en oud maken samen muziek. Zondag 1 juli was de primeur. Het splinternieuwe kerkorkest leverde een muzikale bijdrage van formaat aan de zondagse viering van de Regenboog in de Merenwijk. Swanette Jukema, al jarenlang bij de Regenboog betrokken, lanceerde kort...

Gouden teksten

Zondag 3 juni kwamen in de overdenking drie teksten ter sprake: Het Onze Vader, de Bergrede en het Dubbelgebod. Uit de reacties na de dienst bleek enerzijds dat het redelijk bekende teksten zijn, anderzijds dat sommige Regenbogers verrast waren wat er allemaal in de...

Misa Criolla

Het Regenboog koor zingt onder leiding van Hendrik Vonk, op zondag 7 oktober 2018 om 10 uur in de viering de Misa Criolla. Vanaf woensdag 12 september 2018 gaat het koor voor deze viering repeteren. Verder zullen wij repeteren op woensdag 19 en 26 september. De...