Misa Criolla

Vijftig jaar gelden was dat volstrekt nieuw: alle teksten van de eucharistieviering in je eigen taal! De eeuwenoude traditie van het Kerklatijn werd losgelaten, de hele viering mocht in de ‘volkstaal’. Om de actieve deelname van de gelovigen te stimuleren. De...

Groene Kerk

MOEDER EN ZUSTER AARDE In de woordwolk over duurzaamheid staat ‘aarde’ op de tiende plaats van meest genoemde woorden. In de mythologie wordt de aarde vaak gezien als moeder. Een beeld dat uitdrukt dat de aarde de brenger en drager van het leven is. De wetenschap...

Klapdeuren en ledverlichting

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt zijn de deuren tussen de hal en de garderobe vervangen door klapdeuren. We hebben deze maatregel genomen om onnodig warmteverlies tegen te gaan. Als Groene kerk proberen we immers het energiegebruik in de Regenboog te verminderen...