Afscheid Milieugroep

Aan het einde van het afgelopen seizoen hebben wij afscheid genomen van onze vertrouwde milieugroep. Op 1 juli werd hier in de viering door ds. Kees Zwart aandacht aan besteed en na de viering zijn de leden van de milieugroep bedankt met een zonnebloem en een...

Beroep is aangenomen

Nadat op 19 september het officiële beroep op dominee Mirjam Buitenwerf is uitgebracht om predikant te worden van onze geloofsgemeenschap, heeft zij op 23 september bericht dat zij het beroep aanneemt. Zij kijkt terug op een heel plezierige en geëngageerde...

Kerkorkest musiceert weer.

Het Kerkorkest gaat de viering van 25 november weer muzikaal opluisteren! Bij de primeur in juli waren de orkest- en gemeenteleden zeer enthousiast en klonk het al prachtig! Als u belangstelling heeft om mee te musiceren, dan bent u van harte welkom. De muziek is...

Nieuw initiatieritueel

Zondag 9 september de start van het nieuwe seizoen.       In de viering was extra aandacht voor de kinderen uit de oudste groep van de kindernevendienst die in het nieuwe seizoen gaan behoren tot de jongerengroep. Pastoraalwerker Marianne Hoogervorst...

Feest in woongemeenschap Juigalpa

De 24ste augustus vieren we de tweede verjaardag van onze Fundación. Daar het programma van verleden jaar goed liep, houden we dezelfde volgorde aan: tegen tienen verwachten we dat de eerste mensen binnen komen druppelen. We vragen de medewerking van een ervaren...

Harthoud

Er zijn van die momenten die ineens inspiratie opleveren voor een column. Zo ook enige tijd geleden toen ik voor mijn tuinactiviteiten iets nodig had bij een doe-het-zelfketen. Ik had een paal van zeg twee meter nodig en zowaar waren die ook in de aanbieding. Bij de...

Kennismaking met de kandidaat

Op de druk bezochte avond (6 september) heeft de geloofsgemeenschap kennis kunnen maken met de kandidaat die door de beroepingscommissie werd voorgesteld. Het betreft dominee Dr. Mirjam Buitenwerf – van der Molen. Voor veel aanwezigen is Mirjam een bekend...

Marianne Hoest

Marianne de Hoest (Westerblokker 1946) Marianne begon tien jaar geleden met schilderen. Haar landschappen weden steeds abstracter en fantasierijker. Intuïtief zet zij emoties op het doek, waardoor haar werken contrasten laten zien zoals blokkades en beweging, licht en...

Misa Criolla

Vijftig jaar gelden was dat volstrekt nieuw: alle teksten van de eucharistieviering in je eigen taal! De eeuwenoude traditie van het Kerklatijn werd losgelaten, de hele viering mocht in de ‘volkstaal’. Om de actieve deelname van de gelovigen te stimuleren. De...

Uit de AKM . . .

Ook in dit Bulletin maak ik u graag deelgenoot van een aantal zaken die door de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad besproken werden Ook in deze AKM vergadering viel me iets op: de persoonlijke betrokkenheid van ieder bij het wel en wee van de Regenboog en bij elkaar....