Puinhoop op de orgelbank

Tijdens een vorige column deed ik verslag van mijn avonturen in Leiderdorp. Sindsdien is het orgel weer hersteld, omgevallen stoelen (die achterste rijen, weet u nog) weer overeind gezet en de gaten in de muren en plafond gedicht. Nee hoor, wees gerust.Ik had met mijn...

Jeugdactiviteiten

Doop In de Regenboog kunnen kinderen vanaf 0 jaar gedoopt worden. De doop is een ritueel waarmee de verbondenheid van uw kind met God en met de christelijke gemeente gevierd wordt. Als u wilt dat uw kind gedoopt wordt in de Regenboog, neem dan contact op met ds....

Jongerenactiviteiten

Jongerenvieringen Eens in de drie weken organiseren we in de Regenboog op zondagochtend een jongerenviering. Alle tieners zijn welkom (ong. 10-17 jaar). We starten om 10.00 ’s ochtends in een van de bijzalen van de kerk met een gezellig ontbijt. Daarna staat er altijd...

Willy Hoogendoorn

Mijn naam is Willy Hoogendoorn (1952), en ik ben sinds maart 2020 als rooms-katholiek pastor verbonden aan De Regenboog, vanuit de rooms-katholieke kerk. Daarvoor was ik o.a. geestelijk verzorger in een ziekenhuis in Den Haag, pastor in Rotterdam en catecheet. Verder...

Mirjam Buitenwerf

Mijn naam is Mirjam Buitenwerf (1976), en ik ben sinds december 2018 als protestantse predikant verbonden aan De Regenboog. Daarvoor was ik predikant in de Kruiskerk in Amstelveen. Ik heb theologie gestudeerd in Leiden en Utrecht, en ben in Leiden gepromoveerd in de...

Paasbroden bestellen tot uiterlijk 13 maart

De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zwaar economische tijden maar...

Kosters gezocht

Beste Gemeenteleden Wederom, doe ik namens de werkgroep Kosters en Hulpkosters een vriendelijk beroep op u. Om de erediensten binnen onze geloofsgemeenschap goed te laten verlopen hebben de voorgangers de hulp van de kosters nodig. Als er onder u leden zijn die graag...

Chauffeur(s) gezocht

Een wijkgenoot heeft dringend hulp nodig. Elke vrijdag moet hij voor een dialyse naar het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. Voor de heenweg is een oplossing gevonden. Voor de terugweg is hij aangewezen op de regiotaxi waarbij dat zelden op tijd gaat. Wachten op de...

Uit de AKM . . .

De afgelopen periode vanaf het uitbrengen van de vorige editie van het Bulletin, heeft vooral in het teken van het Kerstfeest gestaan. Bestuurlijk is dat een wat rustiger periode. Wel zijn alweer de contouren van het nieuwe jaar zichtbaar. Voorzichtige afspraken zijn...

Winter in de kerktuin?

Begin januari liep ik even door de kerktuin om inspiratie op te doen voor dit stukje. Meestal vertel ik u iets over wat er groeit en bloeit in de tuin, maar dit keer kwam ik ernstig in de verleiding om een somber verhaal te schrijven over de vele soorten afval die ik...