Bulletin 2016 jaargang 43

e-Bulletin jaargang - nummerperiode 2016 43-8dec. '16-jan.'17 43-7nov.-december 43-6sept.-oktober 43-5juli-augustus 43-4mei-juni 43-3april - mei 43-2maart - april 43-1januari...

Bulletin 2017 jaargang 44

e-Bulletin jaargang - nummerperiode 2017 44-8dec. '17-jan.'18 44-7nov.-december 44-6sept.-oktober 44-5juli-augustus 44-4mei-juni 44-3april - mei 44-2maart - april...

Nieuwjaarsconcert 2018

Voor de derde keer willen we samen het nieuwe jaar beginnen met een muzikale middag. Het concept slaat aan bij zowel het publiek als de musici. Een goede reden om dit jaar op dezelfde leest een middag te or­ganiseren. Muziek voor iedereen door een aantal enthousiaste...

Uit de AKM…

Gemeentelijke plannen rondom het Winkelcentrum Fred Wessels heeft de AKM en de Stichting Beheer benaderd om met hem van gedachten te wisselen over de plannen van de Leidse Gemeente met de Merenwijk. De plannen zijn nu nog in een stadium, waarin invloed kan worden...

Litasverwendag

Op zondag 8 oktober was de jaarlijkse litasverwendag. Niet iedereen was aanwezig, maar wat hebben de aanwezigen genoten. Eerst hebben we lekker geluncht in de Regenboog, veel gekletst en gelachen en daarna zijn we op de fiets naar Tony’s Mysterie Golf in...

Het sacrament van het Vormsel

Sinds enkele jaren wordt het sacrament van het Vormsel in een gezamenlijke viering in Leiden toegediend door bisschop J.v.d. Hende. De voorbereidingen zijn niet gezamenlijk maar regionaal. In december start deze voorbereiding. U kunt uw kind (uit groep 8 of hoger)...

Adventsretraite 2017

“Uit God geboren” is de titel van de adventsretraite 2017 van de Jezuïeten, op de website  vind je meer informatie. De teksten zijn geschreven door pater Ben Frie sj: hoe Gods onein­digheid ervaren in de intieme werke­lijkheid die nu reeds is. www.ignatiaans...

Discussieavonden over oecumene

De Ekklesia Leiden organiseert in het najaar van 2017 een drietal avonden om te spreken over ‘oecumene’. Daarbij worden steeds gasten van buiten uitgenodigd. Op 4 september spraken we met Mgr. Hans van den Hende (bisschop Rotterdam). Op 27 november met Mgr. Joris...

Enquête: jeugd en jongerenwerk

Intro In de geloofsgemeenschap de REGENBOOG vinden allerlei activiteiten plaats t.b.v. de geloofsoverdracht en geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren in onze gemeenschap. (doelgroep 0 – ± 20 jaar) De vrijwilligers die deze activiteiten ontplooien doen dit...

Afscheid ds. Inge Smidt

Het was een bijzonder moment toen ik tijdens mijn laatste viering aan de geloofsgemeen­schap mee moest delen dat ik per september mijn dienstverband als predikante in de Merenwijk beëindig. Het was voor velen onverwacht. Dat kwam in de vele gesprekjes bij het verlaten...