Wat betekenen geloof en/of kerk voor jouw leven?

Geloven en kerk hebben veel van hun vroegere betekenis in de samenleving verloren. De ontkerkelijking is groot, maar recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek suggereren dat voor het eerst sinds vele jaren de ontkerkelijking misschien niet verder...

Een leefbare aarde

De Grootouders voor het Klimaat uit Leiden en omringende gemeenten staan zaterdag 24 juni om 12.00 uur met dit spandoek op het Stadhuisplein in Leiden. De besturen van de Hooglandse kerk, de Regenboog en van de Oud-Katholieke kerk hebben positief gereageerd op onze...

Oecumenische Taizéviering

in de Vredeskerk Zondag 23 april, aanvang viering 19.00 uur Al enige jaren vinden er in Leiden vieringen plaats in de stijl van Taizé. De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en...

Puinhoop op de orgelbank

Tijdens een vorige column deed ik verslag van mijn avonturen in Leiderdorp. Sindsdien is het orgel weer hersteld, omgevallen stoelen (die achterste rijen, weet u nog) weer overeind gezet en de gaten in de muren en plafond gedicht. Nee hoor, wees gerust.Ik had met mijn...

Jeugdactiviteiten

Doop In de Regenboog kunnen kinderen vanaf 0 jaar gedoopt worden. De doop is een ritueel waarmee de verbondenheid van uw kind met God en met de christelijke gemeente gevierd wordt. Als u wilt dat uw kind gedoopt wordt in de Regenboog, neem dan contact op met ds....

Jongerenactiviteiten

Jongerenvieringen Eens in de drie weken organiseren we in de Regenboog op zondagochtend een jongerenviering. Alle tieners zijn welkom (ong. 10-17 jaar). We starten om 10.00 ’s ochtends in een van de bijzalen van de kerk met een gezellig ontbijt. Daarna staat er altijd...

Willy Hoogendoorn

Mijn naam is Willy Hoogendoorn (1952), en ik ben sinds maart 2020 als rooms-katholiek pastor verbonden aan De Regenboog, vanuit de rooms-katholieke kerk. Daarvoor was ik o.a. geestelijk verzorger in een ziekenhuis in Den Haag, pastor in Rotterdam en catecheet. Verder...