Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een periode die drie aandachtspunten kent. Te weten: Iets loslaten waarmee je heel vertrouwd bent. Jezelf iets ontzeggen en daarmee verbonden zijn met hen die niets hebben. Delen met anderen van je eigen rijkdom. Tijd nemen om te bidden De...

Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Nadat de vroege Christenen enkele dagen voor Pasen vasten, werd dit in de 3e eeuw uitgebreid naar veertig dagen in navolging van Jezus die veertig dagen in de woestijn vastte. Op Aswoensdag is er een bijzondere...

Carnaval

De periode van carnaval is de eerste verwijzing naar de boodschap van Pasen. Het feest van het Nieuwe Leven. Met carnaval leggen we ons oude leven af. We laten zien wie we echt zijn. Dit gebeurt door te verkleden, maskers te dragen en uitbundig contact hebben met...

Carnaval – Aswoensdag – Veertigdagentijd

Heel vreemd om in de eerste dagen van het nieuwe jaar 2019 te schrijven over Carnaval, Aswoensdag en de Veertigdagentijd, maar de oproep van de redactie was duidelijk en begrijpelijk. Daarom toch een poging. De drie woorden in de titel van dit artikel horen bij elkaar...

Update ‘Kijken met andere ogen’

Nadat de Algemene Kerkenraad in september 2018 instemde met de voortzetting van het project ‘Kijken met andere ogen’ en in november de financiering rond was, kon de tweede fase van het project ingaan. Deze fase loopt tot eind mei 2019. Het doel van het project is om...

Uit de AKM…

Ook in december kwam de AKM weer bijeen. We waren deze keer met zijn vijven: Bert, Harry, Ester, Cécile en ik. Ook deze keer bracht ons het wel en wee van de Regenboog bij elkaar. Cécile opende met een mooie tekst van Luther. We hebben samen de bijeenkomst van de...

Nieuwe huisgenoten

 In het gemeenschapshuis in Nicaragua Eind november, dinsdag in de namiddag kwamen Maria Helena en Manuel, met hun vader, na een lange reis, aan in ons gemeenschapshuis. En dat betekende de intrede van de nieuwe huisgenoten in onze gemeenschap. Ze komen uit de...

Irritatie

Organisten zijn net mensen en hebben dus ook gevoelens. Dat zou je overigens niet zeggen, organisten zijn nogal eigenwijs en daarmee ongevoelig voor de mening van anderen. Eén specifieke grap illustreert treffend het beeld dat men wereldwijd over organisten heeft:...

Week van Gebed

Als oecumenische geloofsgemeenschap willen we uitgebreid aandacht besteden aan de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Zondag 20 januari zal in de viering (10.00 uur)  het thema van de gebedsweek “Recht voor ogen” geïntroduceerd worden. Na de viering zal in...

Cadeautje

In juni kregen we van het Milieufonds van de Regenboog nog een mooie gift voor ons werk in Juigalpa. Elke gift is niet alleen een financiële ondersteuning, maar ook een morele! Geeft energie om aan de weg te blijven timmeren. We zijn pas twee jaar jong. Met ons werk...