De Regenboog op koers houden

In de afgelopen maanden kwam het nieuwe Kernbestuur elke eerste dinsdag van de maand (via het scherm) bij elkaar. Ook overlegden we op een avond met leden van werkgroepen van het cluster “dienstbaarheid en actie” en met de AKM, waaronder we nu een breder gezelschap...

Voorjaar in de kerktuin

In de kerktuin zullen de eerste bolletjes, de sneeuwklokjes, al weer zijn uitgebloeid als het Bulletin verschijnt. De krokussen hebben zich goed uitgezaaid en verschenen zelfs op de paden! Vorig jaar vroegen we u uw uitgebloeide bolletjes in te leveren, zodat wij ze...

Herdenking Jodenvervolging Leiden 2021

Op zondag 11 april 2021 vindt er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse herdenking  van de Jodenvervolging in Leiden plaats. Ook dit jaar zal de Stichting een online herdenking organiseren nu een herdenking in de Marekerk niet door kan gaan. Dit...

Familie Hancock

Familie Hancock kent u waarschijnlijk niet, mocht dat wel zo zijn dan verzoek ik u vriendelijk om per omgaande contact met ondergetekende op te nemen. Dat leg ik nog uit. Maar ook al kent u ze niet, ze zijn sinds 2005 elke dag in de Regenboog te vinden. Als je maar...

Nieuwjaarslied

‘God heeft het eerste woord’. Het zijn de eerste woorden van het eerste gezang uit het Liedboek der kerken uit 1973 (Lied 513 in het nieuwe Liedboek). In het nieuwe Liedboek heeft het de ondertitel ‘Nieuwjaarslied’ en zo was het lied door de dichter Jan Wit,...

Terugblik: Kinderkerstfeest Regenboog

Dit jaar was het helaas niet mogelijk om ons jaarlijkse kinderkerstfeest in de Regenboog te vieren. Dat vonden we erg jammer, want het is altijd een mooie en fijne viering die door veel gezinnen wordt bezocht. Om een alternatief te bieden hebben we in de weken voor...

Kernbestuur: besturen in een nieuwe vorm

Hoe zorg je ervoor dat we samen de Regenboog op koers houden? Wat is daar voor nodig en wat komt er allemaal kijken bij het bestaan van onze geloofsgemeenschap? Naast de vieringen zijn er tal van activiteiten (ook al liggen die nu tijdelijk vaak stil), is er de...

Kerk- en andere tuinen

Het is vandaag, de dag dat ik dit stukje schrijf: Driekoningen, 6 januari. Een heugelijke dag, niet alleen daarom, maar ook omdat vandaag de eerste vaccinatie in Nederland is gezet! Hopelijk is dat het begin van het einde van deze lastige coronatijd, die momenteel...

Betrokkenheid en medewerking in Juigalpa

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar met onverwachtse uitdagingen door de komst van het coronavirus. In Nicaragua leeft men weinig met een planning en meer vanuit wat de dag je brengt. Dat heeft nadelen. Maar ook voordelen. Je staat meer open voor wat het...

Transmissies

Ik eindigde de vorige column met: “Dus de quizvraag van vandaag, zie pagina 184, 2e alinea, 2e regel. Wat klopt er niet? De oplossing is te vinden via de eerdergenoemde website.” Ondanks een overweldigend aantal inzendingen zat de goede oplossing er niet tussen....