De Regenboog

Kerk met vele kleuren

“De Samenwerkende kerken in de Merenwijk”  is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland en de Rooms Katholieke kerk om gezamenlijk een geloofsgemeenschap te vormen. Dit initiatief dateert van 4 september 1971. We bestaan dus al 50 jaar!. “De Samenwerkende kerken in de Merenwijk” valt onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Leiden en het Vicariaat Merenwijk.

Visie

In ‘De Regenboog’ komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.
De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten.
In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken.

We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.
We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Het Kerkelijk centrum “De Regenboog” waar alles gebeurt.

In de Regenboog staan we open voor iedereen die hier binnen wil komen, om te ontdekken wat het geloof haar of hem vandaag de dag te bieden heeft. Wij zijn een geloofsgemeenschap die zoekt, om op eigen wijze en gezamenlijk, God te belijden en Jezus, als degene die ons geleerd heeft wie God is en wat leven is. Iedereen kan meedoen.

U bent welkom op zondag of tijdens een van de vele activiteiten door de week.

Recent Berichten

Agenda