Driekoningen

Op 5 januari een dag voor Driekoningen liepen er 3 koningen en meer in de viering in de Regenboog Driekoningen in de...

Documenten VOG Merenwijk

Bijlage 1 : Aanname beleid Jeugdwerk en pastoraat Bijlage 2 : Gedragscode minderjarigen Bijlage 3 : Gedragscode pastoraat en anderen, die een bovengeschikte rol vervullen Bijlage 4 : Gedragscode bestuurders en hun ondersteuners Bijlage 5 : Vertrouwenspersonen voor de...

Preek Kerstnacht 2019

PREEK: HET WONDERLIJKE FEEST.   Kerstmis is het feest van de blijde gedachten: toch blijven geloven in de kracht van het goede. Heeft dat nog wel zin? Een joodse psychologe die onderzoek had gedaan naar kinderen die ondergedoken hadden gezeten en naar de houding...

Kinderkerstfeest, 24 december,

Drie wijze mannen hebben door hun sterrenkijkers een heel bijzondere ster gezien. Ze gaan op weg, en na een lange reis komen ze aan in…. Leiden! Wil je weten hoe dat verder gaat? Kom dan op kerstavond 24 december naar het kinderkerstfeest in de Regenboog! Het...

Kerstgedicht

Liefde komt pas tot zijn recht in echte ned’righeid. In een kribbe en een stal volkomen, voor altijd. Geen wieg of kraamhotel geen babyfoonalarm. Maar wat doeken en wat stro, zo bleef het Kindje warm. Ware Liefde in een stal bestemd voor allemaal kent geen...

Ontmoeting in de spiegel

Niet lang geleden sprak ik met iemand die mij vertelde dat hij ‘s ochtends vaak zichzelf in de spiegel aankijkt en zich dan afvraagt: “Wie ben ik met mijn 75 jaar geworden en wat heb ik allemaal aan kennis en ervaringen verzameld?” En meteen daarna: “Wat hebben de...

Maaltijdviering in oecumenisch perspectief

Op dinsdag 19 november waren er 30 mensen vanuit onze geloofsgemeenschap bij elkaar gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over de maaltijdviering in oecumenisch perspectief. Peter Paulus, vicevoorzitter van het Vicariaat en op deze bijeenkomst avondvoorzitter,...

Uit de AKM……

Ook in november kwam de AKM bij elkaar. Ester, Willy, Harry, Cécile, Mirjam en ikzelf zaten om 9.00 uur ’s ochtends weer met de agenda voor ons. Zoals gebruikelijk startten we de vergadering met een korte inspiratie. Deze keer werden we deelgenoot gemaakt van de...

Actie Kerkbalans 2020

Onze kerk heeft voor al onze gemeenteleden een eigen betekenis. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een gebouw om tot rust te komen, te gedenken, een plek om te vieren en te geloven. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid...