Palmpaasstokken

In de viering van Palmzondag vroegen Mirjam en Willy naar foto’s van de eigengemaakte palmpaasstok. Hieronder een paar leuke voorbeelden. Een deel is ook gemaakt door de leden van de Italiaanse...

Waar is de kerk?

Geloven in deze tijd is niet vanzelfsprekend. Het is in onze maatschappij gebruikelijker om niet in God te geloven, dan wel. De vraag hoe we in deze tijd kerk kunnen zijn is dan ook spannend, en heeft onze aandacht nodig. Begin maart volgde ik een cursus over dit...

De Regenboog op koers houden

In de afgelopen maanden kwam het nieuwe Kernbestuur elke eerste dinsdag van de maand (via het scherm) bij elkaar. Ook overlegden we op een avond met leden van werkgroepen van het cluster “dienstbaarheid en actie” en met de AKM, waaronder we nu een breder gezelschap...

Opbrengst Actie Kerkbalans

 “Geef voor je kerk” In januari zijn er weer veel mensen actief geweest om de Actie Kerkbalans goed te laten verlopen. De coördinatoren voor de distributie van de lijsten en de enveloppen en de lopers om de enveloppen te brengen bij de opgegeven adressen in de...

Voorjaar in de kerktuin

In de kerktuin zullen de eerste bolletjes, de sneeuwklokjes, al weer zijn uitgebloeid als het Bulletin verschijnt. De krokussen hebben zich goed uitgezaaid en verschenen zelfs op de paden! Vorig jaar vroegen we u uw uitgebloeide bolletjes in te leveren, zodat wij ze...

Herdenking Jodenvervolging Leiden 2021

Op zondag 11 april 2021 vindt er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse herdenking  van de Jodenvervolging in Leiden plaats. Ook dit jaar zal de Stichting een online herdenking organiseren nu een herdenking in de Marekerk niet door kan gaan. Dit...

Familie Hancock

Familie Hancock kent u waarschijnlijk niet, mocht dat wel zo zijn dan verzoek ik u vriendelijk om per omgaande contact met ondergetekende op te nemen. Dat leg ik nog uit. Maar ook al kent u ze niet, ze zijn sinds 2005 elke dag in de Regenboog te vinden. Als je maar...

De activiteitenclub

De laatste weken hoor je in Nicaragua weinig over (toenemende) coronavirus perikelen. Daarom blijven we voorzichtig stapjes nemen om op een verantwoorde wijze `te flexibiliseren`. De activiteitenclub is sinds oktober heropend met alleen leden van het gemeenschapshuis...

Koffie2kerk

Zondag 7 maart ging een nieuw activiteit van start voor de komende 4 weken (dus tot 28 maart) Wie belangstelling had kon na de viering naar de Regenboog komen. Daar werd om 11 uur een kopje koffie of thee verstrekt met een koekje. Daarna ging men in stellen een...

Wereldgebedsdag

vrijdag 5 maart 2021. Bidt mee vanuit huis Met gelovigen van over de hele wereld bidden we voor deze wereld. Vrouwen uit Vanuatu schreven voor het jaar 2021 de gebeden en noemden de liturgie ‘Rotsvast’ naar de gekozen Bijbeltekst uit het einde van de Bergrede, waar...