Doop

In de Regenboog kunnen kinderen vanaf 0 jaar gedoopt worden. De doop is een ritueel waarmee de verbondenheid van uw kind met God en met de christelijke gemeente gevierd wordt. Als u wilt dat uw kind gedoopt wordt in de Regenboog, neem dan contact op met ds. Mirjam Buitenwerf. Na een gesprek over de doop kunt u dan samen met haar een geschikte zondagochtend uitzoeken.

Creche (0-3 jaar)

Voor kinderen die nog niet naar school gaan, is er crèche in de kerk in zaal 000. Ouders kunnen hun kind vanaf 9.55 uur brengen; de crècheleiding zorgt tijdens de kerkdienst voor de kinderen. Opgave vooraf is niet nodig.

Kindernevendienst (4-12 jaar)

Kinderen die op de basisschool zitten kunnen elke zondagochtend naar de kindernevendienst. Kinderen starten om 10.00 uur samen met hun ouders in de kerk; meestal houdt de voorganger een kort gesprekje met de kinderen in de dienst. Daarna gaan de kinderen onder leiding van een kindernevendienst-vrijwilliger naar hun eigen ruimte. Daar wordt een bijbelverhaal voorgelezen en doen de kinderen iets creatiefs rond het verhaal. Aan het eind van de dienst, voordat de voorganger de zegen uitspreekt, zijn de kinderen weer terug in de kerkzaal. Opgave vooraf is niet nodig.

Kliederkerk

Een aantal keer per jaar is er een Kliederkerk-viering in de Regenboog. Ouders en kinderen gaan tijdens zo’n viering samen creatief aan de slag met een Bijbelverhaal, en beleven samen het geloof op een verrassende, andere manier.
Dit seizoen zijn de vieringen op zondag 21 januari en 9 juni om 16:00 uur. Vooraf aanmelden is gewenst
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van Kliederkerk in de Regenboog, geef uw mailadres of mobiele nummer door aan ds. Mirjam Buitenwerf, of schrijf u in op de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief [LINK].

Kinderkerst

Op 24 december is er altijd een Kinderkerstviering voor kinderen van 0-12.  Aanvangstijd 18:00 uur. Soms kunnen kinderen ook meedoen in de voorbereiding (voor een toneelstukje, fotoshoot of koortje). Wilt u op de hoogte blijven, geef uw mailadres of mobiele nummer door aan ds. Mirjam Buitenwerf, of schrijf u op de homepage in op de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.

Kom aan tafel

(eerste keer eucharistie of avondmaal) Voordat kinderen voor het eerst meedoen aan het avondmaal / de eucharistie in de zondagochtendviering, kunnen ze meedoen aan het Kom aan tafel-project. Kinderen vanaf groep 4 zijn welkom. Er worden jaarlijks twee avonden voor ouders gepland, en zes bijeenkomsten van een uur voor kinderen. Het project eindigt in een feestelijke viering waarin het avondmaal / de eucharistie gevierd wordt. Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact op met: Maja van Spaandonk