Mijn naam is Mirjam Buitenwerf (1976), en ik ben sinds december 2018 als protestantse predikant verbonden aan De Regenboog. Daarvoor was ik predikant in de Kruiskerk in Amstelveen. Ik heb theologie gestudeerd in Leiden en Utrecht, en ben in Leiden gepromoveerd in de kerkgeschiedenis.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Wat kenmerkt mij als voorganger?
Voor mij is verbinding een rode draad in mijn werk. Ik zoek de verbinding tussen wat er speelt in de wereld en en de bijbelse verhalen. Ik zoek ook verbinding tussen mensen – als ik de levensverhalen hoor van mensen in de gemeente, in groepen, in pastorale gesprekken. Ik vind het belangrijk dat we als kerk verbonden zijn met de wereld – dat we in de wijk en daarbuiten een teken zijn van onze hoop op Gods goede toekomst.

Ik zoek graag uit wat er schuilgaat achter dingen. Dat geldt voor bijbelverhalen, liederen, krantenartikelen, verhalen van mensen: wat is de kern wat wat er gezegd wordt? En hoe kunnen we vervolgens de link leggen met het geloof, op een gelovige manier kijken naar wat er gebeurt?

Kerk-zijn doe je met alle generaties samen. Elke generatie verdient ook speciale aandacht. Ouderenwerk vind ik bijvoorbeeld mooi om te doen, maar zeker ook activiteiten met en voor kinderen en jongeren. Sowieso wil ik graag op een toegankelijke manier kerk zijn – juist ook mensen die niet gewend zijn naar de kerk te komen, zijn van harte welkom! Ik vind ook muziek belangrijk in de kerk. Zingen en muziek geven een extra dimensie aan ons geloof, op een andere manier dan het gesproken woord en de rituelen.

Oecumene
Wat de oecumene zo mooi maakt, is dat we de ruimte hebben gevonden om samen kerk te zijn ongeacht onze kerkelijke achtergrond. Protestants, rooms-katholiek, evangelisch… iedereen is welkom. En trouwens, over verschillen kunnen we ook leuk praten – je kunt veel van elkaars geloofstradities leren!

Persoonlijk
Ik ben getrouwd, samen hebben we drie kinderen. Ik speel viool en altviool, ook in een orkest. Daarnaast lees ik veel literatuur en wandel ik graag.

Contact
Neem gerust contact met me op als je met me wilt spreken – dat kan gaan over geloof, over je persoonlijk leven, over kinderen, over levensmomenten (trouwen, dopen, rouwen).

  • Telefoon: 06-40 42 57 89
  • E-mail: ds.regenboog@gmail.com
  • Adres: Watermolen 1, 2317 ST, Leiden
  • Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag.