Oecumenische Wereldgebedsdag in Leiden

Op dit moment is een groep vrouwen van verschillende Leidse kerken, begonnen met de voorbereidingen van de avond. We verdiepen ons in het land, de gedachten en gebeden uit de liturgie. Wie zin heeft om mee te doen: wees van harte welkom! Op elk moment in de...

GODLY PLAY

Al spelend een verhaal over God vertellen. Een unieke manier om bijbelverhalen tot leven te brengen voor kinderen, maar ook voor jezelf. Na het verhaal gehoord en gezien te hebben kunnen de toehoorders zelf op een creatieve manier aan de slag met het verhaal en zich...

De plaats van de kerken binnen het publieke domein

Eind vorig jaar publiceerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene op haar website een serie artikelen over de rol van de kerken in het publieke domein (dit is de plaats waar maatschappelijke discussies plaatsvinden, red.). Het eerste artikel is geschreven door Mgr....

Tweede Leidse Kerkmuziekdag – Terugblik

De Tweede Leidse Kerkmuziekdag bracht gedurende de dag veel deelnemers bij elkaar, die samen op verschillende manieren het Magnificat beleefden. Kerkmuziekhistoricus Wim Kloppenburg hield een lezing en een workshop. In de lezing vertelde hij over de ontwikkeling van...

Adventsmeditaties

De digitale adventsretraite “Wandelen in het licht” begint op de eerste zondag van Advent. Elke dag een handreiking om te bidden en je zo innerlijk voor te bereiden op het Kerstfeest. Het is van grote waarde om dagelijks even stil te zijn in een periode...