Al spelend een verhaal over God vertellen. Een unieke manier om bijbelverhalen tot leven te brengen voor kinderen, maar ook voor jezelf. Na het verhaal gehoord en gezien te hebben kunnen de toehoorders zelf op een creatieve manier aan de slag met het verhaal en zich zo het verhaal eigen maken. Hoewel de methode is ontworpen voor de zondagsschool is deze avond niet alleen bestemd voor vrijwilligers van de kindernevendienst of leerkrachten van de (basis)school. Iedere belangstellende die deze speelse en creatieve manier van bijbelverhaal en –gesprek wil leren kennen is van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u hier de folder lezen maar ook op internet kijken.

opgeven bij Barbara Heubeck email: heubeck@hetnet.nl of tel. 5223403. Kosten €3,00.

22 januari aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur kunt u binnenlopen en het mooie vertel-materiaal bekijken.