In december 2014 heeft de AKM een Commissie Communicatie ingesteld, met het verzoek een communicatieplan op te stellen en daarbij ook anderen te betrekken.

De website is waar we als Commissie ons eerst bezig hebben gehouden. We concludeerden dat de opzet daarvan nogal verouderd was. Vandaar deze nieuwe website!
Aan de AKM werd voorgesteld een nieuwe website op te bouwen. Op een eerste proefversie reageerde de AKM enthousiast. Om de website verder te verbeteren nodigen we de bezoekers graag uit om hun reacties door te geven. Het liefst vormen we met een aantal bezoekers een kritisch groepje, dat af en toe met de redactie van de website overlegt over wenselijkheden en mogelijkheden. Ieder die mee wil doen kan zich melden op het nieuwe e-mailadres: deregenboog2.0@gmail.com.

Bulletin en Weekagenda óók digitaal
In overleg met alle anderen die zich binnen de Regenboog met communicatie bezighouden (AKM, redacties van Bulletin, Leids Kerkblad-Merenwijk en Rondom de Kerk-Merenwijk, Werkgroep Vorming & Toerusting en de PR-commissie) wordt gekeken naar een effectieve manier om door te geven wat ons bezielt en leden van de geloofsgemeenschap en belangstellenden te informeren over onze activiteiten. Tot nu toe maakte een beperkt aantal mensen gebruik van de mogelijkheid om het Bulletin en/of de weekagenda digitaal per e-mail te ontvangen. De AKM wil die mogelijkheid graag nadrukkelijk onder uw aandacht brengen.  Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor Bulletin en/of weekagenda.