In de Merenwijk in Leiden keert het leven terug. Na lange stilte mag het Regenboogkoor weer repeteren. De eerste repetitie was in de open lucht, in de kerktuin achter De Regenboog. De koorleden waren opgetogen. Hoewel het nog niet meeviel. Je hoort nauwelijks jezelf, laat staan de anderen. Maar de voorbijgangers op het fietspad konden het wel waarderen; aanmelding van nieuwe leden bleef echter uit. En de tuin bleef bloeien en geuren.
Het koor bereidt zich voor op een feestelijke viering op 5 september, wanneer de oecumenische geloofsgemeenschap in de Regenboog zijn 50e verjaardag viert. Gelijk met het 50-jarig bestaan van de Merenwijk, want de kerk was er toen direct bij. En al die 50 jaren maakte het niet uit of je protestant of rooms-katholiek was. Het jubileum zal door het seizoen 2021-2022 heen op allerlei manieren worden gevierd.