Tijdens de viering van zondag 15 januari in De Regenboog is iedereen aan het werk gezet. In negen groepjes moesten bij zoveel mogelijk letters van het alfabet woorden gezocht worden die te maken hebben met duurzaamheid. De kinderen hadden een aparte tafel waar zij een prachtige versierde poster hebben gemaakt van de woorden die zij bedachten. Van alle woorden zijn twee ‘woordwolken’ gemaakt. Hoe groter het woord is afgebeeld, hoe vaker het werd genoemd. In de toptien staan de woorden Kringloop (16x), Minderen (11x), Zonnepanelen (9x), Fietsen (8x), Afvalscheiding (8x), Biologisch (6x), Isolatie (6x), Groene-energie (6x), Tuinvergroening (5x) en Aarde (5x). In de komende maanden zal als ‘woord van de maand’ steeds één woord uit de woordenwolk worden uitgelicht.

februari

MOEDER EN ZUSTER AARDE

In de woordwolk over duurzaamheid staat ‘aarde’ op de tiende plaats van meest genoemde woorden. In de mythologie wordt de aarde vaak gezien als moeder. Een beeld dat uitdrukt dat de aarde de brenger en drager van het leven is. De wetenschap leert ons dat over 5 miljard jaar de aarde verzwolgen zal zijn door een al maar groter wordende, stervende zon. Over een miljard jaar zal het leven op aarde al onmogelijk zijn door de oplopende temperatuur.  Maar zal het al niet veel eerder afgelopen zijn als wij door leven zoals wij doen?  Gaan wij om met de aarde als met een zuster zoals Franciscus haar noemt? De vraag stellen is hem beantwoorden: nee. Laat dit geen aanmoediging zijn tot doemdenken, maar een oproep tot omgaan met de aarde met de liefde als voor een moeder en zuster. Wilt u wat doen? Kijk hier eens naar voetafdruktest..  Misschien geeft het u een idee wat u kunt doen.

 

januari

Steeds meer wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering die gaande is. Berichten van veraf over extreme regenval, stormen en kou komen veel voor in de nieuwsberichten. Tijdens dit schrijven het volgende bericht op een radiozender: in de Zwitserse en Franse Alpen is extreem veel sneeuw gevallen. In Val Thorens, een wintersportgebied, is meer dan een meter sneeuw gevallen op het pakket dat er al lag. Vanwege groot lawinegevaar voor wintersporters wordt geadviseerd binnen te blijven. Ook in ons kleine Nederlandje ontkomen we niet aan de gevolgen van de klimaatverandering. De seizoenen lijken wat te veranderen. De afgelopen winters zijn een stuk milder geworden en veelal ook natter. De gemiddelde jaartemperatuur loopt op. Ook komen er opvallend veel hoosbuien voor. Het verwerken door de waterschappen van deze extreme hoeveelheid water die in korte tijd naar beneden komt, wordt moeilijker. Hierbij wordt steeds vaker gekeken naar de individuele huishoudens om hun steentje bij te dragen. Eigenlijk moet in dit geval het spreekwoord wat aangepast worden. Er moeten meer steentjes worden weggedragen. Weggedragen, zodat er meer ruimte komt voor aarde, begroeiing en hemelwater afvoer.  De huidige trend is om “prachtige” grijze steenvlakken te creëren met daarop potten om wat groen in de tuin te behouden. Dit bemoeilijkt het opvangen en verwerken van deze hoosbuien behoorlijk.
We staan aan het begin van het jaar 2018. Veelal een periode waarin plannen voor het net begonnen jaar worden gemaakt. In het vroege voorjaar de tuin aanpakken!! Schoonmaken en opnieuw inrichten. Een geweldig idee om dan direct de tuin te vergroenen! Weg met de grijze vlakte!

oktober

BIOLOGISCH
Als we het over ‘biologisch’ hebben in het kader van duurzaamheid, bedoelen we biologische landbouw en biologisch voedsel.
In de biologische landbouw geven de veehouders de dieren meer ruimte, gebruiken ze biologisch voer voor hun dieren en geven ze de dieren minder vaak antibiotica. Ook gebruiken ze geen genetische modificatie. Mest wordt verspreid over het land en zorgt voor voedingsstoffen voor de gewassen. Zo kan er op het land voedsel voor de mensen groeien en voer voor het vee. Bij biologische teelt wordt de natuurlijke kringloop in stand gehouden. Gewassen worden uitsluitend geteeld op grond en niet op water of op een kunstmatige ondergrond zoals steenwol. En biologische gewasbescherming bestaat uit de combinatie van het inzetten van natuurlijke vijanden (denk aan sluipwespen), bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en mechanische bestrijding, zoals het wieden van onkruid.
Biologische voedingsmiddelen worden gemaakt zonder chemische kleur-, geur-, en smaakstoffen. De ingrediënten zijn zoveel mogelijk biologisch. Alleen technologisch onmisbare E-nummers van natuurlijke oorsprong zijn toegestaan. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd, inclusief een strenge controle ter bescherming van producent en
consument. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. In Nederland controleert Skal dit. Het keurmerk met het groene blaadje geeft aan dat het product voldoet aan de eisen en ook écht biologisch is.

 

 

 

september

Afvalscheiding   – een voorzichtig optimistische vooruitblik

Enkele tientallen jaren terug werd de burger, afvalproducent, bij herhaling geconfronteerd met uitzicht op troosteloze bergen met huishoudafval, per trein aangevoerd vanuit een aantal grote steden naar o.a. het dorp Wijster, vestigingsplaats van het vervoersbedrijf V.A.M. Van afvalscheiding kon geen sprake zijn. De afvalverwerking m o e s t anders! Belangrijke drijfveer bij dit alles was, dat de overheid zich een goedkoper en efficiënter beheer van het huishoudelijk afval wenste.
Toen besloten enkele afvalbedrijven in samenwerking met universiteiten tot het  onderzoek van huishoudelijk ‘restafval’ op samenstelling. Al werden reeds tientallen jaren papier en vodden t.b.v. allerlei doeleinden ingezameld, nu werd de waarde ontdekt van o.a. het groente-fruit–tuin (gft) en metaalresten als andere soorten van afval. Hierbij werden technieken ontwikkeld om waardevolle, herbruikbare bestanddelen af te scheiden, en uit afvalstromen terug te winnen, bijvoorbeeld door afval op de lopende band snel te scannen en ‘grof’ te scheiden m.b.v. het werken met magneten, verhitting, wind, bezinking, etc.
Voor de inzameling van gft-afval, maar ook bijzonder klein-afval (glas, batterijen en chemisch afval) werden afzonderlijke circuits ingericht.
Men is zich bewust geworden van de strategische waarde van goed gezuiverde grondstoffen, en dus blijft men naar verfijnde en elegante methoden zoeken om die terug te winnen. Echter de inzameling en recycling van afval van kunststof-materialen, plastics, lijkt zich tot nu toe tot een fors  probleem te ontwikkelen. Hier lijkt nationale, ja wereldwijde, regelgeving dringend geboden.

De ontwikkelingen gaan snel, valt te lezen. Er is in korte tijd veel bereikt!
Per woongemeenschap moeteen belangrijk parallel project als onderdeel van afvalscheiding tot een goed einde worden gebracht : t.w. de algehele inrichting van een inzamelingsysteem voor huishoudafval op een sociaal en qua infrastructurenverantwoorde wijze.
Op deze punten wordt in veel steden op verschillende manieren volop geëxperimenteerd !

 

Juni

FIETSEN

Fietsen is duurzaam en gezond! De fiets is het meest milieuvriendelijke vervoermiddel omdat er geen CO2-uitstoot veroorzaakt wordt. Op korte afstanden biedt de fiets een flexibel en gezond alternatief voor gemotoriseerd verkeer. Veel binnensteden zijn voor fietsers beter toegankelijk. Fietsers hoeven ook niet in de file te staan. Nederland is bij uitstek een fietsland, en heeft 22.7 miljoen fietsen, hetgeen 1,3 fiets per hoofd van de bevolking betekent. Veel werkgevers hebben een fietsplan voor hun werknemers ten behoeve van het woon-werkverkeer!
Veel mensen genieten op de fiets, lekker gezond in de buitenlucht! Fietsen houdt je jong en je voelt je fitter. Wist je dat je je fitheid met 13% verhoogt, als je elke dag 10 tot 15 minuten fietst? En dat je in dezelfde tijd ongeveer 100 calorieën verbrandt? Maar wist je ook dat je je biologische leeftijd met 9 jaar kunt verlagen, als je drie keer per week 45 minuten gaat fietsen?

Pak dus de fiets naar je werk, naar school, naar de winkels, naar de sportclub, naar de kerk, naar het strand! Je kunt ook voor je plezier fietstochten maken, alleen of met vrienden, georganiseerd of in de vrije natuur. Spring op de fiets en verwen je spieren, hart en bloedvaten! Fietsen is de meest duurzame manier om je te verplaatsen, en is ook nog eens gezond voor lichaam en geest:

mens sana in corpore sano!

Mei
ZONNEPANELEN !!!

Wat een geweldige bron van energie is dat toch: De ZON.
Heerlijk als er geen bewolking is en we kunnen genieten van het licht en de warmte van de zonnestralen. Met de warmte die de ZON afgeeft kunnen we in de huidige tijd meer doen. Zonnestralen en warmte kunnen worden omgezet in energie door middel van zonnepanelen. Inmiddels is de techniek al zover dat dit ook kan met alléén daglicht. Daglicht en ZON samen geven significant meer opgewekte energie. Het is zeker de moeite waard hier aandacht aan te besteden. En ja, het vergt een investering die gemiddeld in ongeveer 12 jaar is terug te verdienen. ( afhankelijk van individuele situatie). De economische kant is echter niet de enige reden om zonnepanelen te overwegen. Het uitbannen van fossiele brandstoffen is minstens zo belangrijk, zo niet de belangrijkste reden om de afweging te maken. We zijn nog niet zover, maar het duurt niet lang meer voordat aardgas volledig uit het woonhuis zal zijn verbannen. We moeten overschakelen naar een duurzame energiebron. Zonnepanelen die de gratis warmte van de ZON omzetten in voor ons bruikbare energie zijn een uitstekende bijdrage als vervanger voor de fossiele energiebronnen en kan per woonhuis gerealiseerd worden. Er zijn legio mogelijkheden voor de uitvoering en dus ook om keuzes te maken. Ook als jezelf niet de mogelijkheid hebt om zonnepanelen te plaatsen kun je meedoen aan verschillende vormen van energiecollectieven die inmiddels zijn opgestart. Het is eigenlijk niet meer zozeer de vraag of je zonnepanelen neemt, maar op welke manier je deze techniek gaat inzetten voor de toekomst.

April
MINDEREN!! :

Minder lang douchen betekent minder water gebruiken. Minder gas verbruiken door de thermostaat een graadje lager te zetten en dan een warme trui aantrekken . Minder eten weggooien en minder vlees eten (de productie van 1 kg vlees kost 15.000 liter water). Minder bio industrie. Minder
vervuilende fabrieken. Minder energie verbruiken door toepassing van led verlichting. Minder auto rijden: kleine stukjes op de fiets. Minder plastic zakken gebruiken: liever de composteerbare variant gebruiken. Minder verre vakantiereizen met het vliegtuig maken. Minder goedkope producten maken, verkopen en kopen die snel kapot gaan: dat scheelt veel grondstoffen en energie.
MAAR MEER AANDACHT VOOR ELKAAR!!!

Maart
KRINGLOOP:

Volgens Van Dale: het telkens doorlopen van een reeks van stadia, een cyclus. In een groene samenleving staat de kringloop aan de basis om ervoor te zorgen dat weinig, niets of zo min mogelijk verloren gaat. Het is de manier om verantwoord met de aarde om te gaan. Als we dicht bij huis blijven kun je denken aan de milieugroep van de Regenboog, die kranten, oud ijzer en kleding inzamelt. En kijk eens naar de mini bibliotheek: een prachtige manier om boeken te delen. Er wordt al vaak kringloop papier gebruikt en wie kent niet de kringloopwinkel bij de Milieustraat. De kringloop gaat verspilling tegen!

Iets verder van huis is het creëren van een tweede of derde leven van artikelen door deze weg te geven. Goede voorbeelden hiervan zijn de ‘’Weggeefwinkel” of voor een geringe prijs via een vorm van een marktplaats. Op deze wijze blijven artikelen veel langer in gebruik en is het minder noodzakelijk nieuw aan te schaffen.