Tentoonstelling van koorleden uit Kamerkoor Vocalei
24 september 2019 – 16 december 2019

Toelichting

“Vroeg en laat in klank en kleur” is de titel van het najaarsconcert dat Vocalei dit jaar geeft. Die titel heeft niet alleen betrekking op de muziek die klinkt: zowel liederen uit de Renaissance als 20e-eeuwse liederen van Nederlandse bodem, maar ook op de wijze van presenteren ervan. Een aantal leden van het koor heeft, door de muziekstukken geïnspireerd, daarbij passende kunstwerken gemaakt. We projecteren die tijdens het concert op 3 november en ze zijn ook in de ontmoetingsruimte van De Regenboog tentoongesteld.
Om u een indruk te geven van de inspiratiebronnen, hebben wij de teksten van de liederen met de vertaling en de foto’s van de kunstwerken op de informatietafel neergelegd.

Het is goed dat u zich realiseert, dat een madrigaal (een meerstemmig wereldlijk lied in de moedertaal) in de Renaissance en vroege Barok, meestal maar over één onderwerp gaat: de liefde. De onbeantwoorde liefde, het afscheid van een geliefde, en liefde en dood. Alle drie staan ze garant voor veel drama, vooral liefhebben en sterven. In die tijd had het woord morire, sterven, een dubbelzinnige betekenis. Enerzijds stond het voor doodgaan, anderzijds voor het ultieme genot van de liefde.

Het zal u als bezoeker niet verbazen, dat de 20e-eeuwse composities met lofliederen op God en aanbidding van Maria, de kunstenaars hebben geïnspireerd tot kleurrijke hemelse taferelen en madonna’s.

Het merendeel van de kunstwerken is te koop. Wanneer u interesse heeft in één van de werken, kunt u bellen met de contactpersoon Peter Edelbroek, tel 071 5315230.
Hij zal zorgen, dat de desbetreffende kunstenaar contact met u opneemt.