Elly van Kempen, vijfendertig jaar actief voor het Bulletin

Op een stormachtige en zonnige februari-ochtend spreek ik met Elly en Gerard van Kempen in hun huis. Beiden zijn al jaren actief in de bundelgroep van het Bulletin. Aanleiding van ons gesprek is het afscheid van Elly, na 35 jaar trouw ongeveer één keer maand geholpen te hebben bij het bundelen van het Bulletin. Want kijkt u eens in het Mierenboekje. Heeft u er ooit bij stil gestaan, hoeveel mensen samen ervoor zorgen dat het Bulletin niet alleen geschreven wordt, maar ook gedrukt, gebundeld, geniet, in pakketten verdeeld en bezorgd? Ik tel er zo’n 40…
Elly heeft in december afscheid genomen van de bundelgroep. Gerard, die toch ook al zo’n kleine 15 jaar op allerlei manieren meewerkt, blijft nog even doorgaan.

Pioniers
Elly en Gerard hoorden tot die groep pioniers die vanaf het eerste uur betrokken zijn geweest bij De Regenboog. Als jong gezin met twee kinderen kwamen zij in 1976 vanuit Den Haag naar de toen nog kale Merenwijk naar het huis waar ze nu nog altijd wonen.

Een gesprek met Elly en Gerard levert een mooi beeld op van de begintijd van deze nieuwbouwwijk. Elly herinnert zich nog levendig hoe het toen was. Een fijn huis, maar verder nog een wijk met weinig anders dan kale straten en niet de activiteiten van Den Haag waar ze vandaan kwamen. De Merenwijk was nog volop in aanbouw, er was nog nauwelijks groen, nog geen boom in de straat en Elly miste de vogels … Ze herinnert zich de jonge moeders die met kaplaarzen aan door de modder baggerden. De kinderen speelden heerlijk met de tegels die nog in de straat gelegd moesten worden en maakten zelf maar alvast een straatje. Het was ook de tijd van het pionieren van de kerk in een zaaltje van de lagere school. Pastoor Jan van Well en de dominees Van Leeuwen en Hortensius vormden samen het pastoresteam.

Rooms Katholiek opgegroeid in Rijswijk, werd De Regenboog hun nieuwe kerk. Elly ging al gauw bij het Regenboogkoor, niet alleen om te zingen, maar ook om zo deze nieuwe kerk en de mensen daar beter te leren kennen. Dat werkte. Ze kreeg er veel contacten. Martha Zanting werd een goede vriendin met wie ze allerlei activiteiten ondernam.

Vrijwilligerswerk
Elly heeft in al die jaren daarna heel veel vrijwilligerswerk verzet, onder meer voor het dienstencentrum in de Merenwijk en de zangersbond in Voorschoten. Ze zong in meerdere koren, ook recent nog in Arcobaleno. Een gesprek over het bundelen van de Bulletins wordt vanzelf ook een gesprek over de vele veranderingen in de afgelopen ongeveer 45 jaar. Niet alleen werden de kinderen groot, werden Elly en Gerard grootouders, maar zij zagen ook de Merenwijk en De Regenboog flink veranderen. De wijk werd een mooie, groene wijk. Ook de Regenboog floreerde. Er waren in het begin van Elly’s werk voor het Bulletin wel zo’n 1000 Bulletins. Net als in veel andere kerken zagen ze het aantal leden tot hun spijt teruglopen, wat ook blijkt uit het aantal geproduceerde Bulletins. Nu worden er nog ongeveer 400 gedrukt.

Zonder vrijwilligers als Elly en Gerard zou De Regenboog al die jaren niet hebben kunnen functioneren. Behalve de verplichting en het vele werk, brengt en bracht het samenwerken met zo veel mensen, veel gezelligheid en plezier met zich mee, benadrukken beiden.
Hartelijk dank, Gerard en Elly, en speciaal aan Elly voor de 35 jaar van je inzet en betrokkenheid!

 

Truus de Haan