In de Regenboog prijzen we ons gelukkig met vier organisten, die al vele jaren, elk in hun eigen stijl onze vieringen luister bijzetten en de samenzang ondersteunen. Reden voor de AKM (kerkenraad) om hen in de viering van zondag 4 maart op bijzondere wijze in het middelpunt te zetten en hun gezamenlijke “jubileum” te vieren.

Irene Swen, Michiel Ras, Wilfred van de Wal (tevens de vaste organist van het Regenboogkoor) en Frank Resseler hadden elk hun favoriete liederen voor deze viering gekozen. Ze lieten voor, tijdens en na de dienst het orgel én de piano klinken.
Bij binnenkomst in de kerk speelde Michiel twee preludes in C en in Bes uit opus 87 van Dmitri Shostakovich. Aansluitend konden de kerkgangers genieten van een quatre-mains van Daniel Gottlob Turk dat hij samen met Irene speelde.
In de preek sprak Marianne Hoogervorst over aantekeningen die Bach in zijn Bijbel had gemaakt, waaruit blijkt welke belangrijke rol muziek in zijn ogen in de eredienst speelt en hoe belangrijk de organist daarin is. In het meditatieve moment na de preek speelde Irene op de piano een sonate van Scarlatti.
Frank gebruikte de muzikale ruimte na de voorbeden om eigen variaties op Alles wat over u geschreven is ten gehore te brengen. De muzikale afsluiting werd verzorgd door Wilfred met het Fantasia in D van Heinrich Scheidemann. Met dit alles was het een zeer bijzonder, klankrijke en feestelijke viering.

In zijn toespraak na de dienst bedankte Harry Delemarre de organisten voor hun jarenlange enthousiaste bijdrage aan de vieringen. Zijn verhaal over het “varkensorgel” van Lodewijk XI, dat heel wat minder mooi geklonken moet hebben dan ons eigen Engelse kerkorgel, zorgde voor een komische noot. Tot slot kregen de organisten een stoffelijk blijk van waardering in de vorm van een boeket bloemen, een herinneringskaars en een cadeaubon. Daarna was het de beurt aan de leden van de geloofsgemeenschap om op informele wijze de organisten te bedanken en te feliciteren.