Beroepsonderwijs voor volwassenen in Brazilië

Tijdens de vastentijd willen wij aandacht besteden aan het project Procapaz en geld inzamelen voor een onderwijsproject in Brazilië voor mensen uit de sloppenwijken van Salvador. Met een diploma op zak kunnen vooral arme vrouwen op zoek gaan naar stabiel werk en daardoor hun leefmilieu verbeteren. De drie opleidingen samen kosten jaarlijks € 13.000. Als wij met elkaar € 6.500 inzamelen legt Vastenactie de andere helft van de kosten bij. Zo kunnen we een schooljaar bekostigen.
Momenteel worden er drie verschillende cursussen gegeven:

 1. Kookcursus. Op deze cursus leren de mensen professioneel koken,
  -beheren van voedsel en een budget en
  -de regels voor hygiëne, bereiding en conservering van voedsel.
 2. Cursus voor zorgassistenten. Aangezien het aantal ouderen voortdurend toeneemt, is er veel vraag naar mensen in de zorg. De doelstellingen zijn o.a.
  -het leren kennen van de behoeften van afhankelijke mensen, hun lichamelijke verzorging, het leren luisteren naar hen en het doen van huishoudelijk werk.
  -het leren van de regels op het gebied van de wetgeving.
  -het doen van verplichte praktijkstages in een verzorgingshuis.
 3. Computercursus. Deze cursus is gericht op
  -het leren van de basisprincipes van het gebruik van een computer
  -het aanleren van programma’s voor boekhouding en administratie.Intussen nemen ook mannen deel aan deze cursussen, vooral aan de computercursus.

Naast een professionele vorming, biedt Procapaz ook een algemene menselijke vorming aan.

Resultaat: In 2019 hadden 80 vrouwen (>16 jaar) zich ingeschreven aan een van de drie cursussen. 73 mensen voltooiden hun opleiding. Sinds de oprichting in 2009 zijn 600 vrouwen getraind en hebben ze een van de zeven verschillende  cursussen kunnen afronden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: www.fidesco.nl.

Procapaz is een project van missieorganisatie Fidesco. Fidesco heeft als hoofdtaak het uitzenden van professionals naar ontwikkelingslanden, maar daarnaast heeft de organisatie ook een zevental eigen projecten, die zij financieel steunen, waaronder het onderwijsproject in Salvador.

Johannes en Miriam Witt zijn ‘het gezicht’ van Fidesco NL. Fidesco doet mee met de landelijke Bisschoppelijke Vastenactie als eigen doel. U kunt uw bijdrage aan dit project overmaken op IBAN NL21 INGB 000 000 5850. Vastenactie in Den Haag. Vermeld er wel bij dat het om het projectnummer 401616 gaat. Bij voorbaat dank voor uw gift.