Kon u er ook bij zijn tijdens de opening van het seizoen op 13 september? Na een viering met noodzakelijkerwijs minder mensen, met koffie en wat lekkers op het gras achter ons gebouw, waanden we ons weer bijna in “post-corona” tijden. Het koor was weer gestart met repeteren en met een “kleinkoor” met zo’n drie zangers én onze muzikanten werd de Regenboog op zondag weer best feestelijk. Daarnaast waren er twee vespervieringen. Mirjam en Willy bedachten deze nieuwe vorm in een tijd waarin creativiteit ons vooruit helpt. Mocht u er niet bij hebben kunnen zijn, dan hoop ik dat u de lifestream hebt kunnen volgen.
De AKM was ook in deze periode actief. Zo stond er een mooi versierde kraam op het pleintje bij het winkelcentrum namens de Regenboog op de Verenigingendag in de Merenwijk, We  overlegden over alle voorkomende zaken. Coronamaatregelen, besturen, 50 jarig jubileum om er enkele te noemen.

De Regenboog bestuurbaar houden
Een belangrijk onderwerp was de toekomst van onze besturen. Binnen enkele maanden zullen zes leden van besturen hun functie neerleggen, omdat hun tweede termijn er vaak al op zit. Het gaat om Harry en Cécile uit de AKM en het Vicariaatsbestuur, Ester uit AKM en Wijkkerkenraad,  Ingrid uit het Vicariaatsbestuur, en Peterhans en Joke uit de Wijkkerkenraad. We zoeken natuurlijk naar nieuwe bestuursleden én hebben ook bedacht dat we in de toekomst met minder mensen zullen moeten gaan werken. We hebben daarom een vorm voorgesteld waarbij de voorzitters van de drie hier genoemde besturen samen met de voorzitter van de Stichting Beheer een Kernbestuur gaan vormen samen met de beide pastores en vandaaruit een vernieuwde AKM gaan vormgeven, een AKM die naar verwachting zo’n vier keer per jaar bij elkaar zal komen. Die nieuwe AKM zal intensief met werkgroepen proberen samen te werken. We zullen minder bestuurders nodig hebben. We hopen zo een eenvoudiger bestuur te vormen, waarmee we met plezier mogelijk minder maar wel noodzakelijke taken gaan volbrengen.

Twee belangrijke data
We hebben na het toch zo plotselinge overlijden van Marianne Hoogervorst door het ingaan van de strenge corona­regels niet goed afscheid van haar kunnen nemen. Dat deed ons allen verdriet.  Daarom gaan we met el­kaar ervoor zorgen dat er een moment komt dat we onze pastor Marianne Hoogervorst gaan gedenken. Eén jaar na haar overlijden, op donderdag 18 maart 2021, zullen wij deze gedachtenis vorm geven.

Een andere belangrijke datum wordt verder zondag 5 september 2021.
Dan vieren we dat we 50 jaar geleden begonnen zijn hier in de Merenwijk. We gaan dan hoogstwaarschijnlijk aan het begin van de middag een mooie viering houden met – dat hopen we – veel mensen en een feest daarna. Hoe en wat… dat hangt ook af van de ontwikkelingen in onze samenleving de komende tijd. We plannen nog niet alles tot in detail.

Ik wens u veel sterkte in deze bijzondere tijd, ik hoop dat het lukt om elkaar te helpen en vrolijk te blijven!
Truus de Haan, voorzitter AKM