Op woensdag 2 september kwam de AKM weer bijeen. Gelukkig konden Mirjam, Willy Hoogendoorn, onze pastores, Ester, Cecile, Willy Menken, Harry en ikzelf er weer bij zijn om de belangrijkste zaken door te spreken. Zoals gebruikelijk opent één van ons met een spreuk, gebed of iets dergelijks. Ik was aan de beurt en ben deze vergadering begonnen met een opmerkelijke en inspirerende uitspraak. Het ging om een uitspraak van de eerste Arabische astronaut, Sultan Ibn Salman al
Saud die in 1985 samen met een team astronauten uit andere landen meedeed aan een ruimtevlucht. Hij zei daarover ongeveer dit: “De eerste dag dat we in de ruimte waren wezen we ieder ons eigen land op aarde aan, de tweede en derde dag keken we naar de continenten en weer een of twee dagen later keken we naar de aarde als geheel”. Ik lees zo’n uitspraak als: eerst heb je vooral oog voor je eigen land, je eigen afkomst en belang(rijkheid) en naarmate je afstand neemt, kun je naar het geheel kijken en wil je je om het geheel, de gehele aarde en de gehele mensheid bekommeren. Niet alleen hij, maar ook andere astronauten deden vaak geïnspireerde uitspraken. Blijkbaar waren ze niet alleen met onderzoek en techniek bezig, maar bracht de ruimtereis hen in een gemoedstoestand van liefde voor die prachtige aarde die ze daar ver weg konden waarnemen. Ik denk dat deze uitspraak een mooie metafoor is voor onze manier van proberen te kijken naar wie we vanuit de Regenboog willen zijn en waar we voor willen staan.

We spraken in deze vergadering met name over twee belangrijke zaken:
Ten eerste, de Regenboog in coronatijd met als vraag: hoe gaan we verantwoord, binnen de grenzen van de mogelijkheden, de Regenboog voor de geloofsgemeenschap optimaal benutten? Ook Jan Vis, die de maatregelen i.v.m. corona coördineert, deed mee aan dit gesprek. We lieten alle activiteiten de revue passeren en zagen dat we weer langzaam op gang kunnen komen, al is het nog steeds nodig, met veel omzichtigheid het coronavirus buiten de deur te houden. Zo begint het Regenboogkoor weer met haar repetities en zien we dat we ook weer een aantal bijeenkomsten (aangepast en met voldoende ruimte) kunnen starten. Welke dat zijn, kunt u in de weekagenda lezen. Ook willen we binnenkort de digitale nieuwsbrief weer regelmatig laten verschijnen, nu toch veel mensen nog niet zelf naar de Regenboog kunnen komen.
Besloten werd om aan de Verenigingendag van de Merenwijk op zaterdag 12 september (van 10.00 tot 15.00 uur) mee te doen, nu we weten dat die relatief veilig buiten wordt gehouden. Ik hoop dat u onze Regenboogkraam ook gezien hebt!

Het tweede belangrijke onderwerp was de toekomst van onze besturen. Eind december treden meerdere leden – veelal na meerdere zittingsperiodes hun werk gedaan te hebben- terug uit de Wijkkerkenraad, het Vicariaat en de AKM. Daarom gaan we enkele dingen doen. Ten eerste zoeken we naar aanvulling met mensen die mee willen besturen en zin hebben om de Regenboog toekomstbestendig te maken. Als u zich geroepen weet? Laat het weten! Ten tweede weten we dat we met minder mensen het werk moeten zien te klaren. Begin oktober gaan we daarom met de Wijkkerkenraad, het Vicariaat en de Stichting Beheer een plan uitwerken waarmee we hopen slagvaardig en met minder mensen te kunnen werken.

Verder kwam ons aanstaande 50 jarig jubileum in september 2021 ter sprake. Onze eerdere plannen moeten- nu we niet zeker zijn van de maatregelen rond corona- herzien worden. Wel zeiden we, dat we in onze plannen zo veel mogelijk de verbinding met de hele Merenwijk zoeken, met de scholen, de kinderen en de levensverhalen van de mensen in de wijk. We hopen natuurlijk ook echt feest te kunnen vieren, maar hoe dat er uit kan zien… dat zal de tijd leren.

Gelukkig is er nog even tijd, alvorens het weer september is.
Truus de Haan, voorzitter AKM