U bent gewend dat er een vaste bijdrage in het Bulletin staat: ‘Uit de AKM…’. Zoals alle vergaderingen gingen ook die van de AKM niet door, maar ook wij wisten al snel hoe we tòch samen konden werken in deze tijd van afstand houden. Daarvoor gebruikten we de telefoon, onze email en voor onze vergaderingen zorgde ZOOM dat we elkaar konden zien en spreken. Dat deden we meerdere keren en dat beviel eigenlijk best goed, al waren we ook weer blij toen we op 3 juni toch weer – zij het met ruime afstand van elkaar – op woensdagmorgen samen konden komen in de Regenboog.

We maakten in die eerste weken van deze periode een vreemde tijd door. Kort voor de aankondiging van de overheidsmaatregelen van ‘lockdown’ waren we tot ons aller verdriet geconfronteerd met de zeer ernstige ziekte van Marianne Hoogervorst. Bij de intreden op 1 maart van Willy Hoogendoorn als nieuwe RK pastor kon Marianne al niet meer aanwezig zijn. Zij overleed op 18 maart en haar uitvaart vond plaats in besloten kring, want de coronamaatregelen waren toen ingegaan.

In deze periode werden de direct noodzakelijke beslissingen genomen door een klein  ‘crisisteam’ dat sinds het begin van de corona-maatregelen wekelijks de situatie bekeek en de laatste regelingen vanuit RIVM en overheid voor de Regenboog besprak.

Ook gingen lopende zaken veelal niet door. Het is vreemd om te overleggen over veel zaken die niet door kunnen gaan: geen koorrepetities, geen werkgroepen, geen zondagse vieringen, geen voorbereidingen voor het vrijwilligersfeest in juni, enzovoort.

Er gebeurde ook veel moois in deze weken.
Er kwam direct een goede samenwerking tot stand met de wijkvereniging van de Merenwijk om samen informatie en hulp te kunnen bieden in de wijk. Na het per direct moeten afgelasten van de zondagse viering op 15 maart, is één week later, op 22 maart al de eerste viering via YouTube online gegaan. Ik heb van veel mensen gehoord, hoe zeer ze van de vieringen in al die weken sindsdien genoten hebben en er echt een gevoel van verbinding met de Regenboog door hielden. Ik vind het prachtig om mee te maken, hoe van meet af aan onze nieuwe Pastor Willy Hoogendoorn en Mirjam Buitenwerf als een echt oecumenisch team de vieringen vorm geven. Technisch stond er ook steeds een team klaar: Rieuwerd Buitenwerf en Jan Vis zorgden voor de opnamen en de montage van de verschillende delen. En dan waren er de zangers, dirigenten en organisten…Het was een wonder van samenwerking en creativiteit! Weet u trouwens, dat er heel veel mensen kijken? De kijkcijfers geven dat aan. Ik hoop dat u de zondagse vieringen hebt kunnen volgen.

Als het goed is, heeft u onze wekelijkse nieuwsbrief via uw email ontvangen. In deze brief hebben we geprobeerd om de belangrijkste ontwikkelingen door te geven en u ook door middel van een column en wat breder nieuws op de hoogte te houden.

We kunnen langzaam aan weer beginnen. Jan Vis heeft samen met Ronald van Heijningen en Wilbert Bots een plan bedacht en uitgevoerd om veilig in de Regenboog samen te kunnen komen.

Nu we weer in normalere omstandigheden geraken, gaat ook de AKM weer een aantal dingen oppakken. Op onze agenda staat onder meer het opnieuw bezien van een passende bestuursstructuur van de Regenboog. Dat lijkt nodig, nu we te maken hebben met minder mensen die het werk kunnen doen. Ook zullen we het 50-jarig jubileum actief op gaan pakken.
We houden u op de hoogte.

Truus de Haan,
voorzitter AKM