Op 11 maart kwam de AKM weer bij elkaar. Deze keer voltallig met zelfs twee pastores, Mirjam en onze nieuwe pastor Willy Hoogendoorn. Het was fijn om Willy beter te leren kennen en zo met elkaar te spreken over alle grote en kleine zaken die in de Regenboog gaande zijn. En elkaar te inspireren. We spaken over het idee om meer aandacht te geven aan de voedselbank door deze meer aanwezig en zichtbaar te maken.
We bestudeerden en bespraken het financieel jaarverslag dat door Willy Menken opgesteld is. Zij zal daar zelf het één en ander over toelichten in dit Bulletin. Ik ben altijd onder de indruk van het degelijke werk dat mensen zoals Willy doen. En ik ben er van overtuigd, dat we als Regenboog die bijna 50 jaar bestaat niet volgehouden hadden, als er niet steeds penningmeesters waren geweest die goed op het geld pasten. Dat geldt ook voor de mensen die altijd het beheer over ons gebouw regelen en zorgen dat we een goed verwarmd en onderhouden onderkomen hebben, de Stichting Beheer samen met Ronald.

We spraken ook over het 50 jarig jubileum van de Regenboog dat we per september 2021 zullen gaan vieren. U hebt daar al heel veel ideeën voor opgeschreven en dat kan nog steeds.

We kregen een verzoek van de Leidse Binnenstadsgemeente om samen met de andere kerken een viering ter gelegenheid van 5 mei te houden waaraan we graag mee gaan doen.
We bereidden ons voor op een gezamenlijke vergadering van een besturendag die we jaarlijks houden samen met Wijkkerkenraad, Vicariaat en Stichting Beheer. Daar zouden we belangrijke onderwerpen bij de kop nemen, zoals het vitaal houden van onze geloofsgemeenschap met minder leden en minder gegadigden om de besturen te bemensen.

We zetten allerlei afspraken voor deze en andere zaken in onze agenda en toen…… werden we overvallen door de coronacrisis. Vele overleggen streepten we door, plannen om samen zaken op te pakken liggen nu min of meer stil.

We hebben een klein crisisteam samengesteld dat op 13 maart in het kader van de landelijke maatregelen, moest besluiten dat er in de maand maart geen zondagse kerkdiensten meer zouden plaatsvinden en dat allerlei groepen niet meer bij elkaar konden komen. We houden de vinger aan de pols en bedenken wat ons als Regenboog verder te doen staat en welke beslissingen we moeten nemen.

Er is een goed contact tot stand gekomen met de Wijkvereniging van de Merenwijk, waarin we hebben afgesproken samen op te trekken, als het gaat om het koppelen van hulpvragen aan het hulpaanbod in de Merenwijk. Dat kan gaan om boodschappen doen, iets extra’s koken, enz. U kreeg als het goed is een folder in de brievenbus met een speciaal telefoonnummer dat voor vragen overdag te bereiken is.

Ook zijn wij als AKM, Pastores en Pastoraal Team bereikbaar via telefoon, email e.d. Via nieuwsbrieven per e-mail worden door Edo Elstak de belangrijkste berichten en weekagenda’s snel verspreid. Enkele mensen bereiden zondagse diensten via ons YouTube kanaal voor die op de normale tijd, 10.00 uur op zondag uitgezonden zullen worden. Bij het lezen van het Bulletin, hebt u daar hopelijk al kennis mee kunnen maken. Ik vraag u niet te aarzelen om ook hulp te vragen!

Wat ons wel zorgen baart, is dat het voor veel mensen onder ons nog niet mogelijk is om op deze digitale manier mee te doen. Kent u iemand die u daarmee zou willen helpen?
Het mooie is, dat in deze crisis veel mensen laten zien dat ze heel graag helpen, meewerken met allerlei kleine en grotere klussen en mooie ideeën hebben om elkaar te kunnen ontmoeten. Zo brengt deze indringende tijd ook weer mogelijkheden.

Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer feestelijk zullen ontmoeten in de Regenboog!
Truus de Haan, voorzitter AKM