Op 31 oktober vergaderde de AKM weer gebroederlijk samen met de Wijkkerkenraad. Ook nu was dat wèl zo efficiënt, omdat met name rond de voortzetting van het project “kijken met andere ogen” nog wat haken en ogen met betrekking tot de financiën te bespreken waren. Voor wie het niet weet: “Kijken met andere ogen” is vorig jaar gestart om (in mijn woorden:) de deur van de Regenboog naar buiten wijd open te zetten. Dat willen we zowel om van hier uit de wijk in te gaan én om de wijk bij ons uit te nodigen om samen op te trekken. Het project werd al uitgevoerd door Noortje Luning en zij zal het ook komend jaar verder vorm geven en begeleiden.
Daarnaast lag het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de PGL (Protestantse Gemeente Leiden) ter tafel. U kunt het vinden op de website van de PGL.

Verder spraken we over de feestelijke “Viering van Verbintenis” van onze nieuwe dominee Mirjam Buitenwerf op 16 december om 14.00 uur.
Ook spraken we samen af dat we zaterdag 1 december de noodklok voor het klimaat zullen luiden. Op die dag vindt de internationale klimaatconferentie in Polen plaats. Deze zaterdag zullen veel kerken de noodklok luiden om aandacht te vragen voor het opwarmen van de wereld. Het is een ‘wake-up call’ voor onze politiek leiders en onszelf om ons allen te realiseren dat het letterlijk en figuurlijk 2 voor 12 is. Dit initiatief, genomen door Greenpeace, heeft de steun van het landelijke netwerk van Groene Kerken en Kerk in Actie. Meerdere Groene Kerken, maar ook andere kerken en geloofsgemeenschappen doen mee.

Met deze keer wat minder tijd voor alle lopende zaken bespraken we als AKM onder andere het vertrek van Bärbel Nieuwenburg uit ons midden. Teveel zorg in haar familie vraagt haar aandacht, waardoor zij het bestuurswerk in de AKM er niet meer bij kan doen. We gaan Bärbel missen: de manier waarop ze steeds vanuit de zorg voor mensen naar ons werk in de Regenboog kijkt. Dank je wel, lieve Bärbel voor je grote inzet en trouw aan de Regenboog! Het was een groot voorrecht om met je samen te werken.

We zoeken dus weer iemand die onze AKM komt versterken.

We hebben drie (!) vacatures. Op dit moment was er al een vacature voor het cluster communicatie dat ik voorlopig onder mijn hoede neem, nu is er dan ook een vacature voor het cluster vieren en ook gaat – zoals eerder al aangekondigd- over een paar maanden onze penningmeester Bert Minne de AKM verlaten. Ik kan u verzekeren, dat het
samenwerken in de AKM een mooie bezigheid is die veel voldoening geeft. Laat het ons weten als u belangstelling hebt, of als u iemand weet die wellicht belangstelling heeft.
Truus de Haan