Het was een echt gure herfstavond in de Merenwijk, die zaterdag 11 november 2023.  Al dagen loeide de wind, de bladeren van de bomen woeien over de weg en de regen leek niet te kunnen stoppen. Fietsers zaten diep weggedoken onder hun regencape en gingen snel naar huis. Het leek het beste om maar binnen te blijven en na het eten lekker op de bank naar de televisie te kijken. Maar, precies op zo’n avond gebeurde er buiten iets bijzonders. Er klonk muziek. Kinderen kwamen aanlopen. Ze hadden lampionnen bij zich, zodat de plek mooi verlicht werd. Ze kwamen met hun vader en moeder of opa en oma naar het plein voor de Regenboog. Ze zongen samen liedjes.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Plotseling kwam hoog op zijn prachtige zwarte paard gezeten een deftige Romeinse soldaat met helm en rode mantel aanrijden. Alize had hem het eerst gezien en liet weten dat we allemaal goed moesten opletten. Een knecht liep naast hem. De soldaat reed naar de plek waar gezongen werd. Ineens regende het wonder boven wonder niet meer. De kinderen en de ouderen waren nieuwsgierig. Even later kwamen ruiter en paard weer terug naar de Regenboog.

Op de plek waar de voorname ruiter stil hield, kwam een arme man aanlopen. Zijn naam was Jan. Hij was in vodden gekleed, had sandalen aan zijn voeten en gaten in zijn oude sokken. Hij vroeg om een muntje aan de mensen die daar stonden. Af en toe gaf iemand hem iets. Toen gebeurde er iets opmerkelijks. De arme man liep ineens op de ruiter op het paard af en zei: “Och heer, kijk toch naar mij. Ik heb het zo koud en ik heb geen geld om een warme jas te kopen. Wilt u mij helpen?” Iedereen die het zag keek met grote verbazing naar wat er toen gebeurde. De Romein pakte zijn zwaard en sneed in één keer zijn grote mantel in twee stukken! En je begrijpt het al: het was Sint Maarten die daar op het paard zat. Hij gaf de helft van zijn mooie rode mantel aan de arme bedelaar. Wat was die blij! Hij deed de mantel om zijn koude schouders en bedankte de ruiter te paard.

Mirjam vertelde het verhaal, zodat iedereen het goed begreep. In een visioen had de soldaat ´s nachts Jezus gezien en wist wat hem te doen stond: hij zou voortaan arme mensen helpen. Terwijl Mirjam vertelde, draaide de Romeinse soldaat het paard om en voerde zijn paard over de brug en reed rustig weer weg het duister in.

De mensen zongen liedjes van blijdschap. En om de goede afloop te vieren, kregen alle kinderen snoepjes.
Ook volgend jaar zal Sint Maarten weer naar de Regenboog komen.
Truus de Haan