Uitnodiging aan de contactpersonen van de werkgroepen

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat er in de wereld van de digitale verwerking van persoonsgegevens veel gebeurt en gebeurd is. Het meest in het oog springend is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet is na een aanlooptijd van enkele jaren op 25 mei vorig jaar ingegaan.
De wet heeft veel invloed op de manier waarop organisaties met het verkrijgen, bewaren en verspreiden van persoonsgegevens om moeten gaan, maar heeft ook geleid tot het gevoel dat niets meer mag.
Wat zijn de gevolgen voor ons als geloofsgemeenschap met zoveel vrijwilligers?
Wij maken deel uit van de PKN en de RKK. Onze ledenadministratie is een afgeleide van hun administratie. Zo doende is het vastleggen van gegevens gewaarborgd. Beide organisaties hebben ter ondersteuning van de parochies en gemeenten handleidingen geschreven, hoe om te gaan met het gebruik van persoonsgegevens. Voor een goede uitvoering is het belangrijk dat iedereen weet wat wel en niet kan binnen de nieuwe regelgeving zonder daarbij in een angstcultuur te komen.
Als AKM willen we de vrijwilligers voorlichten over het beleid dat wij voeren en dat we binnen de geloofsgemeenschap willen realiseren.
Naast dit soort vernieuwing zien we als AKM veel veranderingen in de Merenwijk. Als geloofsgemeenschap die wil staan in de maatschappij en er een rol in wil spelen, is het belangrijk om die ontwikkelingen te volgen en er aan bij te dragen.  Ook hierin hebben we als AKM een visie waar we met jullie over willen spreken.
We nodigen je uit om op 12 februari naar de contactavond te komen. De avond staat ook open voor andere belangstellende die kennis willen nemen van de ontwikkelingen op deze gebieden.

Dinsdag 12 februari om 20.00 uur in de Regenboog.
Truus de Haan en Edo Elstak