Waarover gaat het?
De afgelopen maanden is er door leden van de geloofsgemeenschap veel nagedacht, gesproken en gezocht naar antwoord op de vragen: ‘hoe kunnen we kinderen en jongeren bij de gemeenschap blijven betrekken? Wat willen ze? Wat zou hen inspireren? Hoe kunnen wij van hen en zij van ons leren als het gaat om inhoud te geven aan het leven in onze maatschappij?

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Kortom: wat is de essentie van ons geloof?
In het verleden van 2000 jaar – in het heden – en in de toekomst.

Graag willen we daarover met jou in gesprek gaan. Wij willen graag weten wat jouw mogelijke antwoorden zijn op deze vragen. Wat kunnen we sàmen doen om handen en voeten te geven aan ons geloof in een liefdevolle God en ons geloof in elkaar?

Zondag 4 februari zijn jullie van harte welkom om met elkaar te vieren, in gesprek te gaan en samen te eten.
Hoe ziet het programma eruit?

10.00 uur – Taizé-viering.
Een viering die opgebouwd is in navolging van de broeders in Taizé waar jaarlijks duizenden jongeren bij elkaar komen om te bidden en te zingen.
11.15 uur – start workshops
Hierin zullen we met behulp van allerlei werkvormen met elkaar in gesprek komen. Een ander resultaat is dat we voor elkaar een lunch klaar maken.
12.30 uur – lunch
13.00 uur – afrondende activiteit. Tot uiterlijk 13.30 uur

In de Taizé-viering zal ik voorgaan en een groepje muzikanten zullen de zang ondersteunen. De daaropvolgende activiteiten staan o.l.v. Martin de Groot – jeugdwerker van de landelijke PKN.

Het zou heel fijn zijn als je wilt komen. Ook vrienden, vriendinnen zijn van harte welkom.
In verband met de voorbereidingen wil ik je vragen om je op te geven met je naam, adres en leeftijd via de email van Marianne Hoogervorst
Ik hoop dat we elkaar binnenkort spreken.