“Geef voor je kerk”

In januari zijn er weer veel mensen actief geweest om de Actie Kerkbalans goed te laten verlopen. De coördinatoren voor de distributie van de lijsten en de enveloppen en de lopers om de enveloppen te brengen bij de opgegeven adressen in de Merenwijk en deze enkele dagen later weer op te halen. De inleveravond verliep met alle coronamaatregelen een stuk minder gezellig dan we gewend zijn. Maar met de inzet van allen zijn we er in geslaagd  deze avond goed, snel en zorgvuldig te laten verlopen.
U als gever bent actief geweest door de schriftelijke of digitale toezegging voor dit jaar weer op tijd in te vullen.
Het resultaat van de toezeggingen is als volgt:
-R.K. Vicariaat                            €  23.993
-Prot. Wijkgemeente Merenwijk  € 72.826
De toezeggingen zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. En wij hopen natuurlijk dat door later binnenkomende toezeggingen het resultaat hoger zal uitvallen. Alle gevers en medewerkers hartelijk dank en uiteraard hopen we voor volgend jaar weer op uw steun en toezegging te mogen rekenen.
Het coördinerend team,