De Taxus in onze tuin heeft veel bekijks. Sinds een paar jaar heeft hij het model van een vogel. Je kan er een kip in zien of een haan, denkend in de lijdenstijd aan de verloochening door Petrus. (Luc.22 vs. 34). Anderen zien er een duif in, o.a. denkend aan Noach (Gen.8 vs. 7-12), of denkend aan een Vredesduif. Maar we horen hem ook al heel oneerbiedig een badeend noemen! Kortom, het beest heeft een regelmatige snoeibeurt nodig en vraagt om en hobbyist met fantasie en een scherpe snoeischaar. Zijn snoeier is vorig jaar verhuisd en de vogel heeft dus een nieuwe beschermengel nodig.

Ook wroeters en onkruidwieders zijn zeer welkom op de werkmiddagen in onze kerktuin, doorgaans eens in de twee weken op donderdag van half twee tot drie. Kom ook eens helpen!
Jeanne Dutmer