Zondag 24 maart levert ons kerkorkest een muzikale bijdrage aan de viering. We spelen voor, tijdens en na de viering enkele muziekstukken. Deze muziekstukken zijn zeer eenvoudig, waardoor iedereen die ongeveer 1 jaar muziekles heeft gehad mee kan spelen.  Alle instrumenten die passen in een “gewoon” orkest zijn van harte welkom, dus ook blokfluiten. Hoe meer, hoe beter!

Als u zich bij mij aanmeldt, krijgt u de bladmuziek tevoren. Dan kunt u misschien al wat oefenen. Op zaterdagavond 23 maart we in de kerk van 19.00 tot 19.45 uur.
Als u in uw familie of omgeving muzikanten kent (jong en oud) die ook graag een keer in een “echt” orkest willen spelen, dan zijn zij van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Swanette Jukema 071-5227278