In Nederland staat de vakantie voor de deur. Hier zitten we midden in het werkjaar. En ik heb het drukker dan ooit. Het coronavirus beperkt ons nauwelijks, ook al nemen we onze maatregelen.
De regering geef testen nog steeds niet vrij. En niet iedereen met bepaalde verschijnselen wordt makkelijk getest. Je krijgt al gauw de diagnose `longontsteking`… Een indruk: totaal aantal COVID-zieken in de loop der tijd: voor de regering 7086 en 4225 overledenen; maar volgens onafhankelijke bronnen: 15.756 besmettingen.
Men is inmiddels bezig met inenten van bepaalde bevolkingsgroepen. Maar het gaat niet snel.

Mijn nieuwe bezigheden
Op een gegeven moment kregen we het idee binnen de Fundacion om een brillenzaak te beginnen, om mogelijk self supporting te worden en minder afhankelijk van buitenlandse donoren.  Ana Alicia, de presidente van het bestuur, zette, vanwege de ervaring die ze op dit gebied had, met hulp een marktonderzoek op. En schreef een rapport / project.
Via Global giving, met de Little by Little actie van september 2020,  kregen we zowaar ongeveer $ 4500, binnen voor de zaak. Mede dankzij velen van u! En bij de actie in maart zo`n $ 3500. Mooie bedragen. Echter nog wel te weinig om te kunnen starten.

Het idee van een brillenzaak als bedrijfje binnen de Fundacion werd steeds problematischer omdat het bestuur van de Fundacion Ruach al genoeg heeft aan wat de Fundacion van haar vraagt en niet nog meer op haar bord kan nemen. Bovendien is de wet verscherpt, die het functioneren van Non Gouvernementele Organisaties niet makkelijker maakt. Er is meer controle op het krijgen van buitenlands geld. Het starten van een bedrijfje, onafhankelijk van de Fundacion, leek dan ook een betere keuze.
Door de omstandigheden van het leven werd de weg gewezen: via mijn (Finse) vriendin Sanna kreeg ik een betrouwbaar contact met een zakenvrouw met brillenzaken in Managua, die bereid was te helpen bij het opzetten van een brillenzaak, met ons doel dat de winst naar de Fundacion gaat. Haar voorwaarde: een onafhankelijk bedrijf. We lieten de nodige mensen de revue passeren die we konden benaderen, om deel uit te maken van het bestuur van de brillenzaak. Op grond daarvan besloten we dat ik één van de eigenaressen zou worden en Sanna de andere. En dat we een naamloze vennootschap zouden oprichten. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de opstart en alles wat nodig is. De Fundacion heeft geen verplichting, geen financieel risico en is de begunstigde van de winst (na aftrek van de gemaakte kosten).
Omdat er nog niet genoeg geld was om op te starten, benaderden we vrienden en vroegen hen om ondersteuning bij de financiering van de opstart van de zaak, door middel van zachte leningen zonder rente, met schriftelijke overeenkomsten.

Hoe ver zijn we?
Een geschikt lokaal is gevonden (eind van passage), het huurcontact is getekend. De  nodige aanpassingen zijn gedaan. Ook een rondje instanties, om ons in te kunnen schrijven en erkend te worden, is achter de rug. De brandweer is langs geweest, het ministerie van gezondheidszorg heeft haar toestemming gegeven dat we mogen starten. Geschikt personeel is gevonden, waar we super blij mee zijn, want zij hebben de nodige ervaring en zijn van zeer goede wil. Terwijl noch Sanna noch ik enige ervaring hebben wat met brillen van doen heeft!
Wie had gedacht dat ik ooit nog eens zakenvrouw zou worden?! De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Rond 20 mei gaan we D.V. officieel openen!

Giften voor de zaak, die dus indirect ten goede komen voor het werk van de Fundacion Ruach kunnen gestort worden via; www.vivirjuntos.org/   of mijn bankrekening: NL09RABO 0149455941
Astrid Delleman