Beste mensen, ik mag u namens de AKM al het goede voor het nieuwe jaar 2020 wensen.
Nu we hier weer zo staan, om het glas te heffen op het nieuwe jaar, is het goed om ons te realiseren wat we hier als Regenboog met elkaar mogen hebben. Het gaat dan wat mij betreft vooral om de volgende drie dingen: 1. de gemeenschap waar we deel van uitmaken, 2. de grote traditie waarin wij staan en die we hier samen als protestanten en katholieken voortzetten én 3. het verhaal, de grote Bijbelse inspiratie die we hier steeds opnieuw zoeken. Dat doen we al bijna vijftig jaar. Vijftig jaar waarin we deze oecumenische manier van kerkzijn hebben opgebouwd. Met vallen en opstaan.

Over een jaar, in 2021, is het vijftig jaar gele­den dat de eerste dienst gehouden werd in een gymzaaltje in de Merenwijk in opbouw. Veel Regenbogers hebben de opbouw met hun jonge gezinnen nog meegemaakt. Dat moment zullen we zeker markeren. We zullen ons vijftigjarig bestaan gaan vieren. Komende tijd gaan we daarvoor de plannen maken.

We hebben hier geen gebouw zoals de Hooglandse – of Pieterskerk, maar een kerk die ooit door een ‘schurenbouwer’ neergezet schijnt te zijn. Het was Mirjam Buitenwerf die me er opnieuw op wees, hoe goed het is dat we hier in een gebouw zoals dit huizen. Een plek die ons niet in een statig keurslijf perst, maar een plek die uitnodigt tot actie. Ronald
van Heyningen vertelde me dat in de afgelopen weken rond Kerst er zo’n 1500 mensen gebruik van het gebouw hebben gemaakt!
Door de inspanning van veel mensen, is het gebouw nog steeds uitnodigend en prettig ingericht. Ik noem in dit verband de Stichting Beheer en de naam van Fred Wessels, maar weet dat ik nog veel meer mensen zou moeten noemen.
Als je in de omstandigheid bent om taken op je te nemen, dan is dat fijn. We hebben veel mensen nodig. Laten we het werk vooral zo doen, dat we er samen plezier in hebben en de taken niet als een last gaan ervaren. Noortje Luning maakte ons vertrouwd met het begrip “kerkgroep” in plaats van “werkgroep”, waarmee ze aangaf dat het samenwerken ons plezier en verbondenheid moet brengen in plaats van een last.

Dit nieuwe jaar zijn we ingegaan met het thema: Groene Kerk. In de dienst op deze zondag kwam de schoonheid en de kwetsbaarheid van de aarde nadrukkelijk aan bod. We werden deze zondag uitgenodigd om heel concrete stappen te zetten om bewust te leven en niet achteloos met de schepping om te gaan. Wat is uw voornemen om gezonder te leven? Welk groen briefje haalde u uit het derde mandje in de omgekeerde collecte?! (lees meer)

Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage levert aan deze gemeenschap door “gewoon” mee te doen, en ook eenieder die op wat voor manier dan ook, verantwoordelijkheid neemt in onze organisatie. En speciaal wil ik ‘n extra dank je wel zeggen aan al diegenen die deze kerstweken weer zo feestelijk en inspirerend hebben gemaakt.
We heffen het glas en wensen elkaar een gelukkig en gezegend 2020!
Truus de Haan, voorzitter AKM