Namens de AKM mag ik u een zalig en gezegend Nieuwjaar toewensen. De oliebollen zijn op en het leven gaat verder met alle lief en leed, dat het leven geeft. Wat ons allemaal te wachten staat weten wij grotendeels niet. Als drie Koningen gaan wij op weg op zoek naar wie of wat kostbaar is in onze ogen. We volgen een ster maar weten niet waar wij uitkomen. In onze bagage hebben wij onze eigen geschenken: geloof, hoop en liefde.
Het afgelopen jaar is geen jaar waarin niets gebeurd is. In het jaar dat achter ons ligt hebben wij afscheid van verschillende mensen moeten nemen. Afscheid van de voorzitter van de AKM, Piet Pouw, afscheid van onze dominee Inge Smidt, afscheid van Els Frankhuijzen als cluster coördinator Communicatie. Dat heeft veel gedoe en pijn in onze geloofsgemeenschap veroorzaakt, maar in dat gedoe zo heb ik van Borgman geleerd, zijn wij kerk. Dat hoort ook bij kerk-zijn. Ik ben dankbaar voor al het werk dat deze mensen met zoveel inzet en passie verzet hebben. Nogmaals dank voor alles.
In het jaar dat achter ons ligt mochten we ook nieuwe voorgangers begroeten. Hans Snoek, Kees Zwart, Tjeerd Visser als opvolger van Ad van der Helm. Ook werd het contract met Marianne Hoogervorst met 2 jaar verlengd. Wij zijn blij met hen en wij als Regenbogers mogen ons gelukkig prijzen met zulke mensen.
In het jaar dat achter ons ligt was er ook feest. Ons Regenboogkoor bestond 45 jaar. Dat is een felicitatie waard. En over 5 jaar doen we het nog eens dik over en dat onder leiding van Hendrik Vonk.
Er zijn in het afgelopen jaar bijzondere dingen gebeurd hier bij ons. Marten de Vries was bij ons te gast met zijn verhaal uit Genesis. “God in de supermarkt” werd druk bezocht als onderdeel van de Groene Kerk. “Geurend Hooi” bracht i.s.m. de Bakkerij onze vooroordelen levend in beeld. Er was in een Taizé-viering een grote groep van het Apostolisch Genootschap aanwezig. Er was een gezamenlijke actie met de Italiaanse kerk en er werd een inzameling gehouden voor Reina Wessels en Astrid Delleman. Voor ouderen, je moest geloof ik wel 80+ zijn, werden 2 middagen georganiseerd, Allerzielen Buiten werd weer druk bezocht, bewoners van het Valkenhof hadden wij te gast met een kerstdiner en tenslotte was er in de Adventstijd een gezamenlijke actie met Zuid-West in de vorm van een kaart met wensen in de kerstboom en een lichtje voor thuis.

Hoe bijzonder ook, het gewone werk in onze geloofsgemeenschap gaat onverminderd door. Ik denk met name aan de Regenboogdis, de koffieochtend op Woensdag, de milieugroep en de huiswerkgroep in Op Eigen Wieken. Maar juist dat gewone werk is heel bijzonder. Mensen die zich dag in dag uit inzetten voor anderen, meestal onzichtbaar voor het grote publiek. En de Regenboog telt veel van die mensen. Vrijwilligers die zich jarenlang inspannen om van de Regenboog iets goeds te maken. Daar hebben wij er in onze geloofsgemeenschap veel van. Mensen die zich voor onze geloofsgemeenschap verdienstelijk willen maken omwille van hun geloof in die gemeenschap. Wij willen aan al die mensen uitdrukkelijk onze dank uitspreken en hen in de komende tijd in het zonnetje zetten. Zondag 14 januari willen wij dat doen in de zondagse viering en u daar uitdrukkelijk voor uitnodigen. Op het eind van het seizoen doen wij dat nog dunnetjes over. Ondanks die grote inzet, en ook dit moet gezegd worden, komen wij steeds mensen tekort die hun bestuurskracht ten bate van onze geloofsgemeenschap willen inzetten. Wil echter onze geloofsgemeenschap als gemeenschap blijven bestaan, dan is het noodzakelijk dat er mensen zijn die een bestuurstaak op zich willen nemen. Er moeten nu eenmaal dingen geregeld worden ook binnen een kerk. Een vrijwilliger die dat al jarenlang doet wil ik vandaag speciaal in het zonnetje zetten: Peterhans van den Broek. Heel wat uren en vergaderingen stopt hij in onze geloofsgemeenschap. Peterhans, dank je wel voor jouw grote betrokkenheid en inzet.

Het komend jaar is een overgangsjaar. De overgang naar het aantreden van een nieuwe predikant(e). Dat zal als alles vlot gaat, op het vroegst na de grote vakantie plaatsvinden. Veel tijd en energie zal dat vergen en zal van u ook een grote betrokkenheid vragen. Een groot aandachtspunt zal dit jaar ook de herinrichting van de Kopermolen zijn. Hoe kunnen wij de positie en het zicht van het kerkgebouw verbeteren en welke plaats zal het kunnen vinden in de wijk. “Leven van wat komt” is de titel van het nieuwste boek van Erik Borgman. We kunnen heel veel plannen, vergaderen, maar er moet ook ruimte zijn voor wat op ons toekomt. Dat vraagt geloof, vertrouwen. Het wakkert ook onze hoop aan en versterkt uiteindelijk onze liefde. Als Koningen op reis naar het bekende onbekende. Een goede reis aan u, mensen van de weg.
Harry Delemarre, zondag 7 januari 2018