Zondag 9 september

de start van het nieuwe seizoen.

 

 

 

In de viering was extra aandacht voor de kinderen uit de oudste groep van de kindernevendienst die in het nieuwe seizoen gaan behoren tot de jongerengroep. Pastoraalwerker Marianne Hoogervorst had samen met dominee Kees Zwart een prachtig ritueel bedacht om dat moment te benadrukken.

De leden uit de kindernevendienst verlieten hun groep en gaven daar hun kinderbijbel af aan de achterblijvers. Ze kwamen samen met hun ouders voor de dominee staan. Hij sprak een zegenbede uit, die het moment van deze initiatie onderstreepte. De ouders gaven de kinderen een brief met een opdracht voor de toekomst. Daarna sloten de kinderen aan bij de groep van de jongeren. Ze ontvingen ven hen een bijbel in de gewone taal.
We zongen allen toe en wensten de nieuwe groep jongeren een mooie tijd binnen De Regenboog.