Het Regenboog koor zingt onder leiding van Hendrik Vonk, op zondag 7 oktober 2018 om 10 uur in de viering de Misa Criolla.
Vanaf woensdag 12 september 2018 gaat het koor voor deze viering repeteren.
Verder zullen wij repeteren op woensdag 19 en 26 september. De generale repetitie vindt plaats op maandag 1 oktober. De repetities zijn van 20 – 22 uur.
Vindt u het leuk om mee te zingen met de Misa Criolla, of heeft u de Misa Criolla al eens gezongen? Dan nodigen wij  u  van harte  uit om met ons mee te zingen.
Heeft u belangstelling dan kunt u dit kenbaar maken bij Susanne van den Burgh (secretariaat): jansusannevdburgh@hetnet.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook bij haar terecht.