De projectgroep GroeneKerk Regenboog is eind 2016 opgericht met als doel duurzaamheid in de breedste zin des woords onder de aandacht te brengen binnen de geloofs-gemeenschap en tot uitvoer te brengen. Om richting te geven aan de uit te voeren activiteiten heeft de projectgroep een masteplan 2018-2020 opgesteld. Hieronder volgt een samenvatting van dit masterplan. Als u geïnteresseerd bent in het gehele masterplan kunt u dit via een mailtje naar hhoogvliet@gmail.com opvragen.

Ambitieniveau
Het ambitieniveau van de projectgroep ligt hoog. Zij zal adviezen uitbrengen en voorstellen doen voor de nodige bouwkundige aanpassingen en om zuiniger en duurzamer met energie om te gaan. We streven naar een besparing van 30%. De projectgroep spreekt zich uit deze besparing uiterlijk 2020 te realiseren. De Regenboog verbruikt ca 25.000 kWh elektriciteit en tussen de 12.000 en 16.000 m3 gas per jaar. Om de ambitie van 30% minder energieverbruik in 2020 te halen, moeten we een besparing van 7500 kWh elektriciteit en tussen de 3600 en 4200 m3 gas verwezenlijken.

Bewustwording
In 2017 heeft de projectgroep een aantal activiteiten georganiseerd. Zo is er een themadienst en een gesprek op zondag geweest over duurzaamheid en rentmeesterschap, is een workshop ‘God in de Supermarkt’ gehouden en is duurzaamheid middels het ‘woord van de maand’ onder de aandacht gebracht.
De projectgroep is van plan jaarlijks tweemaal een activiteit te organiseren. Het is inspirerend en leuk om samen ‘de handen uit de mouwen te steken’ om het gebouw duurzamer te maken.
Via een energietool komt inzicht in het energieverbruik van de Regenboog beschikbaar. Door nadere analyse kunnen ‘energie-slurpers’ herkend worden en eventuele maatregelen getroffen worden. Door het tonen van het energieverbruik (en de besparing) aan de gemeente, bijvoorbeeld via een digitaal informatiebord, wordt het bewust omgaan met energie gestimuleerd.

Aanpassingen aan het gebouw
Het rapport van EnergiekLeiden is de leidraad voor de aanpassingen aan het gebouw. Deze aanpassingen zijn grofweg in twee categorieën in te delen, namelijk of het een kleine of grote investering betreft. Alle investeringen worden in overleg met zowel de Stichting Beheer als het College van Kerkrentmeesters en het Vicariaat gedaan.

Kleine investeringen, uit te voeren in 2018
– Monitoring energieverbruik en opsporen energiesluipers
– Vervanging verlichting door ledverlichting
– Aanbrengen tochtstrippen bij diverse deuren
– Bewegingssensoren plaatsen in de toiletten
– Beter afstellen van de thermostaten en thermostaatkranen aanbrengen (modulair systeem)
– Onderzoek naar isolatie
– Onderzoek naar zonnepanelen (technisch)
– Onderzoek naar bekostiging zonnepanelen (postcoderoos)

Grote investeringen
In het rapport van EnergiekLeiden worden een aantal grote investeringen uitgewerkt. Dit betreft isolaties (dak, vloer, spouwmuur), plaatsen van zonnepanelen en vervanging van de huidige CV ketels door warmtepompen. Elke investering heeft een eigen kostenplaatje, besparing en terugverdientijd. Dit totaalbeeld bepaalt óf de maatregel en wanneer de maatregel uitgevoerd gaat worden.
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Regenboog zou een mooi project zijn om
gezamenlijk met de geloofsgemeenschap uit te voeren. Het geeft een groene ‘uitstraling’ naar de wijk. Het dak van de Regenboog is echter aan renovatie toe. En het is ook nog niet duidelijk of de constructie sterk genoeg is voor het aantal berekende zonnepanelen. Hier moet nader onderzoek naar gedaan worden.

Projectgroep Groene Kerk
Peterhans van den Broek, Ronald van Heyningen, Heleen Hoogvliet (voorzitter), Foort van Oosten, Piet Pouw, Jan Vis, Cecile Werner