De Regenboog staat via het project ‘Kijken met andere ogen’ in contact met de Gemeente Leiden. De gemeente organiseert samen met andere organisaties een maandelijkse opruimactie in de wijk. Iedereen kan aanhaken. Een mooie manier om met wijkgenoten in contact te komen!
“Libertas, Jongerenwerk en gemeente Leiden organiseren vanaf februari een maandelijkse opruimactie in de Horsten. Verschillende partijen, jong en oud, werken zo samen aan een schonere en nettere buurt.
De opruimactie valt op iedere eerste woensdag van de maand en begint altijd om 14.30 uur. Verzamelpunt is het buurtcentrum Op Eigen Wieken. Na afloop van iedere opruimactie staat er soep klaar voor alle vrijwilligers die meegeholpen hebben. 
Aanmelden
Wilt u zich inzetten voor een schone Merenwijk? Sluit aan bij de actie! U kunt zich aanmelden via Said Amghar van Libertas of Roland Meivogel van Jongerenwerk.
Maar ook rond de Regenboog wordt zwerfafval opgeruimd onder leiding van de werkgroep zwerfvuil van de Wijkvereniging Merenwijk. Contactpersoon: Leonie van Blijswijk
Op 23 maart, de Landelijke Opschoondag, is deze opruimactie, die start om 11 uur in de Regenboogkerk.
Weet je nu al dat je op 23 maart wilt meedoen? Laat het dan weten vóór 18 februari op email: zwerfvuil@wv-merenwijk.nl.