Op dinsdag 19 november waren er 30 mensen vanuit onze geloofsgemeenschap bij elkaar gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over de maaltijdviering in oecumenisch perspectief.

Peter Paulus, vicevoorzitter van het Vicariaat en op deze bijeenkomst avondvoorzitter, opende met een hartelijk welkom om vervolgens een beeld te schetsen van het proces dat aan deze avond voorafgegaan was voordat we als geloofsgemeenschap bij elkaar konden komen. Daarna hielden de pastores ieder een inleiding waarin ze terugkeken naar hun eigen wortels, iets schetsten van de ontwikkelingen van de tafelviering om vervolgens vooruit te kijken naar de toekomst. Hoe houden we deze vieringen levendig? Hoe kunnen we, in lijn met de moederkerken, samen in vreugde de maaltijd vieren?
De aanwezigen vormden groepjes, en gingen met elkaar in gesprek over een vraag die gericht was op de persoonlijke beleving van de maaltijdviering. Dit gebeurde nadat iedereen in stilte voor zichzelf op papier een antwoord op de vraag had geformuleerd. De discussies waren heel inhoudelijk en tegelijk werd er in een ontspannen sfeer met elkaar gesproken.

In het tweede gedeelte van de avond werd er in de groepjes gezocht naar verbeterpunten aangaande de maaltijdviering in de Regenboog. Uit elk groepje kwamen heel goede en bruikbare tips om toe te passen in onze vieringen. Zo werd er om meer stilte en aandacht gevraagd rond het uitdelen van het brood. Ook de suggestie om de delers rond de tafel te laten plaatsnemen om zo zelf deel te nemen aan de maaltijd van onze Heer vond algemeen weerklank. Er waren nog meer
suggesties en naar al die punten zal er in de nabije toekomst gekeken worden om ze, waar mogelijk, in te voeren.

Tegen 22.00 uur werd deze inspirerende avond afgesloten met gebed waarna ieder voldaan naar huis terugkeerde. Het was mooi en goed om met elkaar van gedachten te wisselen over dit essentiële onderdeel van ons oecumenisch kerk-zijn. We zien de oecumenische toekomst met vertrouwen tegemoet!
Ds. Mirjam Buitenwerf
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster