Op vrijdag 23 juni a.s. wordt in de Regenboog weer een “Maal met een Verhaal” gehouden. Van harte nodigen we u uit om daaraan deel te nemen.

Het eeuwenoude kloosterleven inspireerde ons tot dit initiatief. Net als toen zullen we samen eten en drinken. Een eenvoudige hoofdmaaltijd en een glas water kunnen de ‘kloosterlingen’ deze avond verwachten. Een van hen heeft een tekst bij zich die ze zal voorlezen. Vervolgens kunnen de aanwezigen vragen stellen: waarom werd voor deze tekst gekozen, welke boodschap heeft die voor de disgenoten? Het is de bedoeling dat daarna de tafelgenoten ook met elkaar in gesprek gaan. Zij hoeven niet zoals eertijds de hele tijd te zwijgen.

Bij deze editie van ‘Maal met een verhaal’ zal Truus de Haan een verhaal meebrengen. Zij heeft in de afgelopen tijd de pelgrimstocht gelopen van Porto (Portugal) naar Santiago de Compostella. De maaltijd begint om 18.00 uur. U wordt om 17.45 uur in de Regenboog verwacht.

De refter van ons klooster biedt plaats aan 20 kloosterlingen. Dus wacht niet te lang met opgeven, en geef daarbij aan of u al dan niet vegetarisch wilt eten. Opgeven kan bij Mirjam Buitenwerf: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789