Wij luiden samen met Greenpeace de noodklok voor het klimaat.
Bijna tweehonderd klokken riepen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op tot actie.

 Zaterdag 1 december hebben we samen met Greenpeace de noodklok voor het klimaat geluid.

Twee voor twaalf
Met dit signaal willen we minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat oproepen om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”