Leren doen we ons hele leven. School, werk, leven geven ons telkens weer kansen om (nieuwe) inzichten op te doen. Ook in ons geloven, kunnen wij ons ontwikkelen. Met de pastores en de AKM is besproken wat wij nu precies onder het geloofsleren moeten verstaan en hoe wij daar als geloofsgemeenschap het meeste profijt van kunnen trekken.

Wat verstaan we onder leren?

Onder LEREN worden beschouwd alle activiteiten in groepsverband die gericht zijn op het groeien in geloofskennis en geloofsverdieping. Het is dus zowel kennisoverdracht als groeien in spiritualiteit.

Welke activiteiten vallen onder deze noemer?
Dat zijn alle groepsactiviteiten die zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben of in de toekomst zich zullen ontwikkelen met betrekking tot kennisoverdracht en spiritualiteit. We denken hierbij aan de sacramentele voorbereiding op het Doopsel, Kom aan Tafel, huwelijksvoorbereiding enz. Daarnaast zijn er voorbeelden van activiteiten die reeds in de Regenboog plaats vinden zoals de Rozenkring, filmmiddagen, poëzie.
Voorbeelden van activiteiten die steeds weer opnieuw aangeboden worden zijn: Leerhuis, bijbelverdieping (10 geboden) bijeenkomsten met onderwerpen zoals Maria, labyrint enz.  Op zondag is er af en toe Gesprek op Zondag. Dit valt onder LEREN maar sluit aan bij de zondagsviering.
Alle activiteiten rond LEREN vinden dus plaats op weekdagen met uitzondering van Gesprek op Zondag.

Procedure
Wil iemand een activiteit plannen in het kader van Leren dan gaat dat in samenspraak met de pastores en clustercoördinator. Zo gaan we met elkaar aan de slag.
Harry Delemarre, cluster coördinator Leren