Op een zaterdagmiddag in december gebeurde er iets bijzonders in de Leidse binnenstad. Er was namelijk hoog bezoek: vier kinderen van de Regenboog, verkleed als drie wijzen en een ster, waren met de trein aangekomen.
Samen gingen ze als wijzen op zoek, op zoek naar een kind dat geboren was.

De mensen in de stad reageerden verbaasd en enthousiast.
Zo ontstond een mooi fotoverhaal dat we heb­ben laten zien tijdens het kinderkerstfeest. Op kerstavond was de Regenboog goed gevuld met kinderen en (groot)ouders, de viering werd ondersteund door een geweldig kinderkoor en een fantastische band. Zo beleefden we samen het verhaal van de zoektocht van de wijzen en van de geboorte van Jezus, door samen te zingen, te kijken en te luisteren. Het was een prachtig feest waar veel kinderen en
volwassenen van hebben genoten. Op deze plek wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken: de kinderen die hebben gezongen en hebben gespeeld, de leiding van de kindernevendienst, de dirigente van het koor die samen met de kinderen in de adventstijd alle liederen heeft ingestudeerd, de muzikanten, de fotograaf en alle mensen die op de avond zelf hand- en spandiensten hebben verricht. Heel hartelijk dank! Ik verheug me nu al op volgend jaar…

Mirjam Buitenwerf