welke betekenis heeft het feest voor u en voor mij?

Nu we ons weer langzaam voorbereiden op Kerstmis vraag ik me af: wat betekent dit feest waar zoveel mensen zo veel betekenis aan hechten? Ik heb het antwoord niet meteen paraat en kijk terug.
Mijn eigen kleine geschiedenis toont me een vroege kerstochtend waarin ik teleurgesteld wakker word. Ik zou toch mee mogen naar de kerstnachtmis om twaalf uur? “Ach, je sliep zo heerlijk”, zegt mijn lieve moeder, “Ik kon je echt niet wakker maken…”. Toch zit ook ik enkele jaren later als jongste bij de anderen aan tafel, nadat we midden in de kerstnacht zijn thuis gekomen. In de donkere kamer eten we bij kaarslicht saucijzenbroodjes en kerstbrood. Ik tol daarna lang na middernacht mijn bed in.

Ik zie ook de kerstboom met de kaarsjes; de opwinding als we samen de kerststal met de mooi gevormde beelden van zolder halen; moeder die aan de piano kerstliedjes met ons zingt; zus Mary die de grote pan met gebraden kip op de kachel in de keuken in de gaten houdt en de pudding die wij als kinderen met slagroom versieren. Het is vooral dàt, de huiselijkheid van het gezin waarin ik kind mocht zijn. Als ik terugkijk naar het vieren van Kerstmis, is het de liefde en geborgenheid van mijn kindertijd die me met grote dankbaarheid vervult. Ik hoop dat ik dat ook mijn kinderen heb kunnen bieden. Ook ik zette weer een kerststal neer, samen versierden we de boom en ook ik zong met hen bij de piano.

En het verhaal dan? De boodschap van Kerstmis? De barre tocht van het jonge stel dat onderweg is; de hardvochtigheid van de herbergiers; de ontvankelijkheid van de herders; de boodschap van de engelen; de rol van de dieren in de stal; het wonderlijke bezoek van de drie Wijzen; de haat en afgunst van koning Herodes…? Dat verhaal heeft een grote waarde en ik hoef niet lang na te denken om de parallellen nu dichtbij en verder weg te vinden. Ik hoef die niet voor u in te vullen. U kent ze.
Werd daar onze verlosser geboren? Of – en dat geloof ik meer – is het vooral het oeroude verhaal van mensen onderweg. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Als ik eerlijk ben, dan is het toch de mystiek van het feest, dat Kerstmis ook voor mij geworden is. Het Paasfeest is voor mij altijd veel betekenisvoller geweest.

Welke betekenis heeft het Kerstfeest voor u?
Nu ik mijn tekst teruglees valt me iets op. Het is de zin aan het eind van de tweede alinea, waarin ik de liefde en de geborgenheid noem. Ze vervullen me met ontroering. Beide begrippen wens je elk jong mens toe. Ieder van ons weet dat deze twee minstens zo belangrijk zijn als eten en drinken. Nu ik ouder word, besef ik de enorme mazzel die ik heb gehad door op die plek, met die broers en zussen en vooral bij die ouders geboren te zijn.
Is dat wat Kerstmis met ons doet? Willen we weer even proeven van die grote levensbehoefte van liefde en geborgenheid? Kerstmis, het wonderschone verhaal van mensen onderweg laat ons dichtbij de grote belofte komen van wat mensen voor elkaar kunnen betekenen: elkaar liefde en geborgenheid geven en daarmee elkaar mens laten worden. Misschien is dat het antwoord op mijn vraag.

Ik kan met dit antwoord leven en van harte Kerstmis vieren met u in de Regenboog en met mijn gezin. Ik zal genieten van het feest en voluit meezingen met de kerstliederen in de kerstnacht als ik deel mag zijn van Arcobaleno.
Ik wens u een liefdevol kerstfeest toe.
Truus de Haan, voorzitter AKM, Kerstmis 2021