Per 1 maart is Willy Hoogendoorn De Regenboog als pastoraal werker komen versterken. Vanaf die datum heeft zij als Rooms Katholiek pastoraal werker deze taak van Marianne Hoogervorst overgenomen. Na een eerdere officiële kennismaking, krijg ik de kans om Willy tijdens een persoonlijk gesprek in de pastoreskamer beter te leren kennen. Willy vertelt met liefde en humor over haar jeugd, haar ouders en haar twee broers. Zoals over het wonderlijke moment, toen haar ouders hier in Leiden tijdens het 3 oktoberfeest verliefd werden in het Reuzenrad dat stil bleef staan! Met Willy Hoogendoorn hebben we iemand met een boeiende achtergrond in ons midden gekregen.
Het beeld ontstaat van een meisje, dat al jong wist wat ze wilde. Naar Israël! En daarom maakte Willy haar middelbare school niet af. Ze ging in het Leidse Academische Ziekenhuis voor verpleegkundige studeren. Dat betekende eerder zelfstandig zijn, een eigen salaris en daarom ook meer vrijheid. Het plan lukte en zo vertrok Willy naar een kibboets.
Na mooie ervaringen in Israël opgedaan te hebben, besloot ze, weer terug in Nederland, toch maar op de avondschool Boerhaave in Leiden haar diploma te gaan halen. Misschien kon ze alsnog arts worden? Het werd een studie Theologie, omdat de interesse voor dit vak inmiddels gegroeid was. Tijdens die studie in Amsterdam, legde Willy een sterke nadruk op de bestudering van het Jodendom, Bijbelexegese en het Oude Testament, daar hoorde ook Hebreeuws bij. Vanuit die interesse is Willy ook lang lid geweest van de Katholieke Raad voor het Jodendom.

Willy’s carrière speelde zich daarna op uiteenlopende plekken af: lesgeven aan studenten in de Hebreeuwse taal, pastoraal werk in de Kathedraal in Rotterdam, het opzetten van een pastorale bibliotheek voor het bisdom, vol energie aan het werk in het levendige Spangen (Rotterdam) en het mooie werk in een pastoraal team in verschillende ziekenhuizen in Den Haag. Nog steeds verzorgt Willy in het Westeinde en Haga ziekenhuis in Den Haag regelmatig de zondagse viering. Ze vertelt met veel plezier over al die stadia in haar werkende leven. Daarbij zorgde Willy tijdens haar studie geruime tijd voor haar zieke moeder. Na haar pensioen en het vertrek uit het Westeinde Ziekenhuis miste Willy haar werkzame leven. Ze ziet er enorm naar uit om hier in de Regenboog weer aan de slag te gaan. Op alle aspecten van het werk verheugt ze zich. Ze komt, net als Marianne, parttime in dienst, voor ongeveer 2 dagen in de week.
Aan het eind van het gesprek lopen Mirjam en Marianne de pastoreskamer binnen. Het eerste gesprek van het pastoresteam gaat beginnen. Ik pak mijn spullen en maak voor mijn vertrek nog snel een foto van hen drieën.Ik wens Willy hier in De Regenboog een goede tijd toe!
Truus de Haan