Op de druk bezochte avond (6 september) heeft de geloofsgemeenschap kennis kunnen maken met de kandidaat die door de beroepingscommissie werd voorgesteld.
Het betreft dominee Dr. Mirjam Buitenwerf – van der Molen.
Voor veel aanwezigen is Mirjam een bekend gezicht. Ze heeft samen met haar man en kinderen in de Merenwijk gewoond. Zij maakte deel uit van de geloofsgemeenschap en was daarin betrokken o.a bij activiteiten voor de kinderen zoals de Snuffelviering. De aanwezigen toonden zich opgetogen met Mirjam, als kandidaat voor het invullen van de vacature als hun nieuwe predikant. In het verdere verloop van de avond heerste er een bijzonder fijne sfeer.
De procedure schrijft nu voor dat na een periode van 5 dagen waarin men bezwaar kan maken tegen de gevolgde procedure het beroep op 15 september kan worden uitgebracht. Mits geen bezwaren worden ingediend, uiteraard.
Dan is het voor de geloofsgemeenschap wachten op de reactie van  Mirjam.