Na 8 jaar voorzitter te zijn geweest nam Jenny de Bolster per 1 mei afscheid van de Stichting Beheer van de Regenboog. Jenny vertelt mij in haar woonkamer met ‘het mooiste uitzicht van de Merenwijk” over haar werk voor de Stichting.

Beheerscommissie en Stichting Beheer
Voor veel leden van de Regenboog is De Stichting Beheer waarschijnlijk onbekend. En dat is ook goed. Maar, zonder deze Stichting zou het gebouw niet onderhouden zijn, waren er geen verbeteringen aangebracht, werd er niet nagedacht over kosten en een verantwoord beheer of een milieuvriendelijk gebruik. De Stichting zorgt dat De Regenboog een huis heeft, en dat dit huis ook een goed huis is. De Stichting Beheer is ook het eerste aanspreekpunt voor Ronald van Heijningen, onze koster/beheerder. Kortom: De Stichting Beheer vormt een essentiële pijler voor het bestaan van de Regenboog.

Zij is in 2010 opgericht.  Daarvoor kenden we in de Regenboog een maatschap waarin de verschillende eigenaren van de Regenboog vertegenwoordigd waren. Het gebouw en het beheer werd toen geregeld door de Beheerscommissie.

Jenny vertelt over de vele ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Niet alleen werd het gebouw van de Regenboog op allerlei manieren steeds in orde gehouden met bijvoorbeeld het vernieuwen van kerkzaal en ontmoetingsruimte, een nieuwe keuken en het opknappen van de toiletten; het gebruik van het gebouw vereist ook dat we voldoen aan veel regels, van drank- en horecawetgeving tot risico-inventarisatie en brandveiligheid. Om enig idee te hebben wat dat zoal inhoudt: het gaat dan niet alleen om het aanbrengen van bijvoorbeeld brandmeldinstallaties, maar ook om het maandelijks testen ervan, het maken van een ontruimingsplan- en een jaarlijkse ontruimingsoefening. Daarnaast is er onder andere actief werk gemaakt om de Regenboog een ‘groene kerk’ te laten zijn met energiezuinige verwarming, ledlampen, etc. etc. Bent u zich van al dit soort zaken bewust als u op zondag naar de Regenboog gaat? Ik denk het niet, en dat hoeft ook helemaal niet.

Jenny kent na deze jaren als voorzitter alle ‘ins’ en ‘outs’ van het gebouw en het beheer ervan. Ze is niet alleen 8 jaar voorzitter geweest, maar was daarvoor ook al 7 jaar lid van wat toen de ‘Beheerscommissie’ heette. Ik spreek daarom met iemand die 15 jaar lang meegewerkt heeft aan de zorg voor de belangrijkste voorwaarde om samen te komen, vieringen te houden en allerlei activiteiten te ontwikkelen: een goed gebouw!

Vele jaren actief als bestuurder in Leiden
Ik vertel Jenny dat ik steeds onder de indruk ben van haar rol als voorzitter van de vergaderingen, zoals die waarin jaarlijks de financiën besproken worden met vertegenwoordigers van de moederkerken en AKM. Ik zie dan een voorzitter die bewonderenswaardig goed leiding geeft aan de vergadering. Waar heeft ze dat toch zo geleerd, vraag ik Jenny. “Het begon in 1993, toen ik als leesmoeder gevraagd werd om de Medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool van de kinderen te komen versterken. “Wat is een MR?”, dacht ik.  “Dus ging ik naar de bibliotheek om daar meer over te lezen.” Enige tijd daarna werd Jenny gevraagd voor een grote bestuurstaak: als lid en later als secretaris van het bestuur van de PCS (PC basisscholen).

Het is kenmerkend voor Jenny, met hoeveel inzet en tegelijk bescheidenheid ze over haar werk spreekt. Mij is meer dan duidelijk, dat Jenny heel veel uren aan het werk moet zijn geweest in haar rol als bestuurder, stapels stukken gelezen zal hebben en soms moeilijke opdrachten uit te voeren kreeg.

Was dat niet zwaar, vraag ik? “Nee, ik heb genoten van de samenwerking, zoals met pastor van Breukelen in de PCS en van al die dingen die ik in het bestuurswerk tegen kwam. Ik heb het altijd heel interessant gevonden en heel veel geleerd.” Van het werk voor de Regenboog, zegt ze, “Het is zo prettig dichtbij en fijn dat het werk dat je doet vaak ook zichtbaar resultaat heeft”.
Jenny is met de inzet van veel eigen tijd in mijn ogen een heel goede ‘bestuurskundige’ geworden.

Jan Vis die ook al een tijd meedraait in de Stichting, gaat Jenny’s taak overnemen. De bos bloemen die ik meegenomen heb, is maar een heel kleine blijk van erkenning voor het vele werk, de grote kwaliteit en de enorme inzet die Jenny geleverd heeft. Ook met haar werk in de apotheek in Wassenaar gaat Jenny binnenkort stoppen. Ze gaat daarom meer tijd krijgen voor andere dingen en de zorg voor haar kleinkinderen.

Ik dank Jenny heel hartelijk namens ons allen, voor al het goede werk dat ze op de achtergrond voor de Regenboog gedaan heeft en ik wens Jan Vis samen met de leden van de Stichting veel plezier en succes met hun werk.

Truus de Haan