Zaterdag 15 juni 2019 van 16.00 tot 21.00 uur: Intercultureel wijkfeest voor alle bewoners van de Merenwijk in de Regenboog.

Wie helpt er mee?
Hemel en aarde veelkleurig verbonden. Dat is de lijfspreuk van de Regenboog. “Veelkleurig Verbinden” is de actieve vorm van dat motto: laten we ons verbinden met elkaar, met de wijk en laten we dat doen vanuit de waardering voor de veelkleurigheid van alle mensen.
Daardoor geïnspireerd deed een aantal Regenbogers vorig jaar enthousiast mee met het op touw zetten van een intercultureel wijkfeest in de Merenwijk, samen met organisaties met heel verschillende achtergrond: de Turkse Arbeidersvereniging
HTIB, de Marokkaanse Powervaders, de vrouwen van de Surinaamse/Antilliaans vereniging LOSA, de Stichting Irakese vrouwen Ashtar en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland.
Flink wat Regenbogers bezochten het feest.
Ook dit jaar worden er weer plannen gesmeed voor een veelkleurige manifestatie. De Arabische Vrouwenvereniging Narcis en de Wijkvereniging Merenwijk zijn aangehaakt. Was vorig jaar de Turkse Arbeiders Vereniging HTIB gastheer, deze keer zal het feest plaatsvinden in onze eigen Regenboog! Centraal staat het ontmoeten: het kennismaken met Merenwijkers die je anders misschien niet zo snel spreekt.
De bedoeling is dat de verschillende clubs zich ieder op hun eigen manier presenteren, met eten maar bijvoorbeeld ook met muziek uit de eigen cultuur. Voor kinderen worden activiteiten georganiseerd. En natuurlijk levert de Regenboog een bijdrage!

Een kleine club mensen is hier al een aantal maanden bezig maar u begrijpt dat er voor het organiseren van een dergelijk feest vele handen nodig zijn.
Ik hoop dan ook van harte dat u een steentje wilt bijdragen.
Dat kan die 15e juni op allerlei manieren: door mee te helpen de zaal te versieren, door het draaien van bardienst, helpen met de uitvoering van het Regenboogspel en natuurlijk: de Regenboog weer gereed te maken voor de zondagse kerkdienst.
Aanmelden kan bij Joke Langeveld: tel. 071 – 5210141 of bij Heleen Gombert tel. 071-5218824.
Vanzelfsprekend hopen we op veel bezoekers aan het feest met Regenboog signatuur. U bent van harte welkom!

Heleen Gombert